Przejdź do zawartości

Święto rdzennych Amerykanów w Nowym Jorku i kampania informacyjna

Wielu ludzi uważa, że rdzenni Amerykanie w Stanach Zjednoczonych mieszkają głównie w rezerwatach z dala od wielkich miast. Jednak ponad 70 procent ludzi mających indiańskie korzenie żyje na zurbanizowanych obszarach. W dniach 5-7 czerwca 2015 roku Nowy Jork, największe miasto USA, był gospodarzem imprezy nazywanej „Gateway to Nations” ​(Brama do narodów) — folklorystycznego festynu Indian z różnych plemion *. Gdy niektórzy Świadkowie Jehowy w Nowym Jorku dowiedzieli się o tym wydarzeniu, od razu postanowili, że muszą tam być. Dlaczego?

Świadkowie Jehowy tłumaczą literaturę biblijną na setki języków, między innymi na sporo takich, którymi posługują się indiańskie plemiona — na przykład na języki: blackfoot, dakota, hopi, mohawk, nawaho, ottawa czy kri równinny. Na terenie, gdzie odbywał się festyn, bracia ustawili przykuwające uwagę stoliki i wózki z literaturą w rdzennych językach, a wśród proponowanych publikacji był traktat Możesz zaufać Stwórcy.

Na naszej oficjalnej stronie internetowej znajdują się także nagrania dźwiękowe i filmy w większości wspomnianych języków. Dużo tych nagrań Świadkowie odtworzyli zaciekawionym przybyszom, którzy zauważyli, że większość innych stoisk, szyldów czy pokazów przygotowano jedynie w językach angielskim i hiszpańskim.

Mnóstwo osób wypowiadało się z ogromnym uznaniem nie tylko o wysiłkach, które wkładamy w tłumaczenie materiałów na tak wiele rdzennych języków, lecz także o biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez nas w miastach i rezerwatach. Gdy jeden z organizatorów tego zjazdu dowiedział się o tym, jak działamy, poprosił o studium. Powiedział: „Z niecierpliwością czekam, kiedy mnie odwiedzicie i będziecie uczyć z Biblii!”.

Do jednego z naszych stoisk podeszło niesłyszące małżeństwo Indian, ale bracia nie potrafili się z nimi porozumieć. Jednak właśnie wtedy podeszła też siostra, która uczyła się języka migowego. Przez jakieś pół godziny rozmawiała z tym małżeństwem i pomogła im ustalić, gdzie w ich okolicy odbędzie się zgromadzenie Świadków Jehowy w języku migowym.

W trakcie trzydniowego indiańskiego festynu ponad 50 Świadków uczestniczyło w szerzeniu wiedzy biblijnej wśród przybyłych i rozpowszechniło przeszło 150 publikacji.

^ ak. 2 Festyn ten jest też nazywany pow-wow i według antropologa Williama Powersa obecnie „jest świeckim wydarzeniem, które przede wszystkim obejmuje wspólne śpiewy oraz tańce mężczyzn, kobiet i dzieci” ​(Ethnomusicology, wrzesień 1968, strona 354).