Przejdź do zawartości

Ochrona flory i fauny w Warwick

W pobliżu jeziora Sterling Forest (zwanego też Blue Lake) na obrzeżach stanu Nowy Jork Świadkowie Jehowy kontynuują budowę nowego Biura Głównego. Jak chronią przy tym przyrodę?

Wokół placu budowy postawili tymczasowe ogrodzenie, które stanowi barierę dla grzechotników straszliwych, żółwi leśnych oraz żółwi terapena karolińska. Regularnie sprawdzają jego stan, żeby zwierzęta nie przedostały się na plac, gdzie mogłyby zostać uwięzione lub zranione. Po zakończeniu budowy i usunięciu ogrodzenia grzechotniki, które znajdą się zbyt blisko obiektu, będą w bezpieczny sposób przenoszone przez odpowiednio przeszkolone osoby.

Błękitnik rudogardły

Żeby nie zakłócać okresu lęgowego błękitnika rudogardłego, wycinkę drzew przeprowadzono zimą. Gdy budowa dobiegnie końca, Świadkowie zamierzają rozmieścić na terenie posesji budki lęgowe, co ma zachęcić ptaki do powrotu.

Poza tym między październikiem a marcem Świadkowie wyrównują i oczyszczają część terenu, by umożliwić swobodny rozsiew i kiełkowanie pewnemu zagrożonemu gatunkowi hizopu. Robią to regularnie, mimo że na działce w Warwick nie zaobserwowano ani jednej takiej rośliny od 2007 roku.

Graniczące z działką jezioro Sterling Forest jest ostoją rozmaitych gatunków ptaków wodnych oraz ryb, takich jak pstrąg, szczupak i okoń. W celu ochrony tego zbiornika zastosowano szereg rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Na przykład na dachach budynków zostaną posadzone rośliny, które mają odfiltrowywać z wody opadowej zanieczyszczenia i ograniczać jej odpływ. Podejmuje się też starania, by chronić naturalnie występującą roślinność nadbrzeżną.

Jeden ze Świadków Jehowy bezpośrednio zaangażowanych w te działania mówi: „Chociaż będzie to wymagało dodatkowego planowania i czasu, jesteśmy zdecydowani chronić przyrodę na posesji w Warwick”.