Przejdź do zawartości

Farmy Strażnicy — pół wieku pracy żniwnej

W pobliżu miejscowości Wallkill, leżącej jakieś 145 kilometrów na północ od Nowego Jorku, znajdują się farmy, które odgrywają ważną rolę w ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez Świadków Jehowy. Pierwszą z Farm Strażnicy, jak się je obecnie nazywa, nabyto 50 lat temu — 2 stycznia 1963 roku.

David Walker, jeden ze Świadków Jehowy, który pracuje w Wallkill od samego początku, opowiada, w jakim celu kupiono pierwszą farmę: „Personel Biura Głównego w nowojorskim Brooklynie wciąż się powiększał, więc zaistniała potrzeba dostarczania żywności tańszym kosztem. Pola uprawne, z których wcześniej korzystaliśmy w północnej części stanu Nowy Jork, znajdowały się w odległości 6—8 godzin jazdy z Brooklynu. Natomiast do Wallkill można było dotrzeć w dwie godziny. Dzięki temu okazało się ono miejscem idealnie odpowiadającym naszym potrzebom”. Ostatecznie na tej farmie produkowano owoce i warzywa oraz drób, wieprzowinę, wołowinę i nabiał. Z czasem zakupiono kolejne farmy.

W ciągu dziesięciu lat liczba Świadków Jehowy na świecie wzrosła, co pociągnęło za sobą ciekawe zmiany w Wallkill. Oprócz zajmowania się literalnymi uprawami zaczęto tam drukować literaturę pomocną w prowadzeniu symbolicznego żniwa, które zapowiedział Jezus (Mateusza 9:37; Łukasza 10:2; Jana 4:35, 36). Zwróćmy uwagę na niektóre prace wykonywane w tym miejscu.

Drukowanie. W połowie XX wieku większość naszych publikacji była produkowana w drukarni w Brooklynie. Jednak w miarę rosnącego zapotrzebowania na literaturę biblijną moce produkcyjne tej drukarni okazały się niewystarczające. Dlatego w 1973 roku ukończono budowę dodatkowej drukarni w Wallkill. Od tamtego czasu budynki, w których wykonuje się prace poligraficzne, były powiększane kilkakrotnie, po raz ostatni w roku 2004.

Technika komputerowa. W 1979 roku zespół Świadków Jehowy rozpoczął w Wallkill prace nad systemem komputerowym, nazywanym obecnie wielojęzycznym elektronicznym systemem wydawniczym (MEPS). To narzędzie umożliwia wydawanie literatury biblijnej w ponad 600 językach.

Działalność edukacyjna. W roku 1988 została przeniesiona z Brooklynu do Wallkill Biblijna Szkoła Strażnicy — Gilead. Zajęcia rozpoczęły się 17 października. Szkoła pozostała w tym miejscu do kwietnia 1995 roku, kiedy to przeniesiono ją do Centrum Szkoleniowego Towarzystwa Strażnica w Patterson w stanie Nowy Jork.

Przez ostatnich 50 lat na Farmach Strażnicy, podobnie jak na innych farmach, zmieniały się metody pracy i jej zakres. Jednak w dalszym ciągu dokłada się starań, by Świadkom Jehowy usługującym w obiektach amerykańskiego Betel zapewnić żywność dobrej jakości.

Obecnie w ramach rozbudowy kompleksu w Wallkill Świadkowie Jehowy wznoszą między innymi nowy budynek biurowy, mieszkalny i techniczny. Remontują także istniejące obiekty. Dzięki temu Farmy Strażnicy jeszcze bardziej przyczynią się do zaspokajania duchowych potrzeb rosnącej liczby Świadków Jehowy w tej części świata.

Wspomniany wcześniej David Walker mówi: „Ogromnie się cieszę, że mogłem obserwować, jak w ciągu minionego półwiecza skromne obiekty w Wallkill rozrosły się i miały wkład w ogólnoświatowe dzieło rozgłaszania orędzia biblijnego!”.