W sobotę 5 października 2013 roku z programu 129 zgromadzenia statutowego Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica skorzystały 257 294 osoby w 21 krajach. Część zaproszonych zebrała się w głównej lokalizacji, a inni wysłuchali programu dzięki transmisji na żywo. Później w ten sam weekend dodatkowe osoby skorzystały z retransmisji programu. Łącznie wysłuchało go 1 413 676 obecnych w 31 krajach. Było to, biorąc pod uwagę liczbę obecnych, największe w historii zgromadzenie Świadków Jehowy. Do tej pory najwięcej osób zgromadziło się 28 kwietnia 2013 roku w Meksyku i Ameryce Centralnej, by wysłuchać specjalnego programu — skorzystały z niego 1 327 704 osoby.

Od lat dwudziestych ubiegłego wieku Świadkowie Jehowy przeprowadzali transmisje programu zgromadzeń do różnych części świata, korzystając z łączy telefonicznych i rozległej sieci radiowej. Obecnie Internet umożliwia osobom w różnych zakątkach świata zarówno słuchanie, jak i oglądanie programu na żywo lub w formie retransmisji. William jest jednym ze Świadków Jehowy w Stanach Zjednoczonych, którzy w roku 1942 wzięli udział w kongresie w Richmond w stanie Wirginia i wysłuchali programu dzięki połączeniu telefonicznemu. Porównując tamten kongres z tegorocznym zgromadzeniem statutowym, brat ten przyznaje: „Gdy widzisz, co się dzieje, możesz odnieść więcej korzyści z programu. Tego w ogóle nie da się porównać”.

Ochotnicy z kilku Biur Oddziałów Świadków Jehowy pracowali ponad rok, planując i przygotowując transmisję strumieniową. Poświęcili na to wiele tysięcy godzin. W czasie weekendu, podczas którego miało miejsce zgromadzenie statutowe, w Brooklynie zespół operatorów czuwał nad przebiegiem programu i pozostawał na stanowiskach całą dobę, ponieważ transmisja była przekazywana do 15 różnych stref czasowych. Ryan, który pomagał w jej organizowaniu i monitorowaniu, powiedział: „Za wiele nie spaliśmy, ale mobilizowała nas świadomość, że pożytek z tego programu będzie mogło odnieść mnóstwo osób”.

Transmisja programu w mieście Katherine, Terytorium Północne, Australia