„Okazano nam ogrom miłości!” — powiedziała pewna mieszkanka Ukrainy po wysłuchaniu ważnego listu odczytanego przez Stephena Letta z Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Z przemówienia brata Letta podczas jego wizyty w tym kraju przypadającej na weekend 10 i 11 maja 2014 roku skorzystało 165 000 osób.

Zarówno list, jak i oparte na Biblii wykłady były tłumaczone na pięć języków i transmitowane do około 700 Sal Królestwa na terenie całej Ukrainy.

List ten został odczytany w czasie tego samego weekendu również braciom w Rosji, którą odwiedził inny członek Ciała Kierowniczego, Mark Sanderson. Program tłumaczony był na 14 języków i transmitowany do ponad 2500 zborów w Rosji i na Białorusi, gdzie wysłuchało go w sumie 180 413 obecnych.

Wspomniany list od Ciała Kierowniczego adresowany był do wszystkich zborów w Rosji i na Ukrainie. Brat Sanderson przeczytał go w języku rosyjskim, co pobudziło rosyjskie Biuro Oddziału do napisania: „Bracia i siostry byli głęboko wzruszeni, że Ciało Kierownicze tak żywo interesuje się tą częścią ogólnoświatowego pola. Czuliśmy się, jak gdyby Ciało Kierownicze mocno nas wszystkich przytuliło”.

List miał pokrzepić i wzmocnić Świadków Jehowy mieszkających w tym zapalnym rejonie. Zachęcał ich, by w dalszym ciągu zachowywali neutralność w kwestiach politycznych i ‛nie byli częścią świata’ (Jana 17:16).

Ciało Kierownicze zwróciło uwagę na potrzebę utrzymywania bliskiej więzi z Jehową poprzez modlitwę, studiowanie Biblii i rozmyślanie nad jej treścią. Przypomniało współwyznawcom, że bez względu na napotykane próby mogą mieć pewność co do spełnienia Bożej obietnicy zapisanej w Księdze Izajasza 54:17: „Żadna broń wykonana przeciwko tobie nie okaże się skuteczna”.

Bracia z Ciała Kierowniczego zakończyli swój list słowami: „Bardzo Was wszystkich kochamy. Bądźcie pewni, że stale o Was myślimy i żarliwie modlimy się za Was do Jehowy”.

Ukraińskie Biuro Oddziału napisało: „Bracia byli bardzo przejęci życzliwą troską i zainteresowaniem ze strony Ciała Kierowniczego. Równoczesna wizyta brata Letta na Ukrainie i brata Sandersona w Rosji podkreśliła jedność panującą wśród ludu Bożego i pokazała braciom, jak czułą opieką otaczają ich Jehowa i Jezus. Wszyscy mamy podobne odczucie, że w odpowiednim czasie zostaliśmy wzmocnieni, by nadal służyć Jehowie niezależnie od trudności, które mogłyby nas spotkać”.