Po przeczytaniu pewnego wersetu biblijnego Herkules zrozumiał, że jest w stanie zmienić swój porywczy charakter.