Od stycznia 2013 roku wydania Przebudźcie się! Strażnicy przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców będą mieć zmniejszoną objętość — już nie 32 strony, ale 16.

Pozwoli to zespołom tłumaczy przekładać te czasopisma na większą liczbę języków. Na przykład Przebudźcie się! z grudnia 2012 roku ukazało się w 84 językach, Strażnica w 195, a w styczniu liczba języków wzrosła odpowiednio do 98 i 204.

Strażnica z artykułami do studium dalej będzie mieć 32 strony.

Mniej stron w wersji drukowanej — więcej w Internecie

Zmiany w drukowanej wersji naszych czasopism pociągną za sobą dwie zmiany na naszej stronie www.jw.org:

  1. Niektóre artykuły ukazujące się dotąd w druku będą zamieszczane jedynie w tym serwisie. Chodzi na przykład o rubryki: „Dla młodych czytelników”, „Uczę się z Biblii” i relacje z zakończenia kolejnych klas Szkoły Gilead (dotychczas w Strażnicy), a także rubryki: „Do omówienia w rodzinie” i „Młodzi ludzie pytają” (wcześniej w Przebudźcie się!).

  2. Czasopisma Strażnica Przebudźcie się! publikowane drukiem będą też dostępne w nowym formacie elektronicznym. Już od kilku lat można je czytać na naszej stronie internetowej w postaci plików PDF. Teraz będzie się można z nimi zapoznawać także w formacie HTML, co ułatwi do nich dostęp zarówno na komputerze, jak i różnych urządzeniach przenośnych. Ponadto łatwiej będzie można dotrzeć do innych naszych publikacji, zamieszczanych w Internecie w jakichś 400 językach.