Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Realistyczne ilustracje — z myślą o czytelniku

Wiele publikacji Świadków Jehowy zawiera kolorowe ilustracje wzbogacające tekst. Jednak nie zawsze tak było. W pierwszym wydaniu Strażnicy Syjońskiej, które ukazało się w roku 1879, nie zamieszczono ilustracji. Przez dziesięciolecia w naszych publikacjach większość stron wypełniał tekst, a ilustracje lub czarno-białe zdjęcia pojawiały się tylko sporadycznie.

Obecnie nasze wydawnictwa mają bogatą szatę graficzną. Znaczna jej część, w tym wiele ilustracji i zdjęć, które można zobaczyć w wersji drukowanej lub na stronie internetowej, to wynik pracy naszych plastyków i fotografów. Żeby powstały pouczające ilustracje, przedstawiające ważne fakty historyczne i prawdy biblijne, pomocna jest staranna analiza dostępnych materiałów.

Weźmy na przykład ilustrację zamieszczoną w tym artykule. Pierwotnie pojawiła się ona w 19 rozdziale książki ‛Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’. Ukazano na niej wydarzenie, które rozegrało się w starożytnym Koryncie. Według 18 rozdziału Dziejów Apostolskich apostoł Paweł stanął tam przed fotelem sędziowskim (podwyższenie dla przemawiających urzędników, po grecku béma). Zespół zajmujący się zbieraniem informacji dostarczył plastykom danych archeologicznych na temat usytuowania i kolorystyki tej marmurowej konstrukcji. Zgromadził też dane dotyczące tego, jak w I wieku ubierali się Rzymianie, i na tej podstawie prokonsul Gallio (na ilustracji w centralnym miejscu) został przedstawiony w tunice i todze z szerokim purpurowym pasem oraz w obuwiu zwanym calcei. Wspomniany zespół ustalił, że kiedy Gallio stał na tej marmurowej platformie (béma), najwyraźniej twarz miał zwróconą na północny zachód, co podpowiedziało plastykom, z której strony powinno padać światło.

Nowsze rozwiązania, skuteczniejsze działania

Z myślą o ponownym wykorzystaniu katalogujemy ilustracje i zdjęcia oraz archiwizujemy zgromadzone informacje źródłowe. Przez wiele lat ilustracje katalogowano w wielkich kopertach według publikacji, w których się ukazały. Z kolei zdjęcia segregowano tematycznie. W miarę jak nasze zasoby się powiększały, znalezienie konkretnej ilustracji czy zdjęcia było coraz trudniejsze.

W roku 1991 zakończyliśmy prace nad przeszukiwalną bazą danych (Image Services System) odpowiadającą naszym potrzebom. Obecnie zawiera ona przeszło 440 000 pozycji. Oprócz ilustracji i zdjęć wykorzystanych już w naszych publikacjach w bazie zebrano również tysiące zdjęć do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Zarchiwizowano też wiele szczegółowych informacji, takich jak: gdzie i kiedy posłużono się daną ilustracją lub zdjęciem, jakiego okresu dotyczy, a także imię i nazwisko każdego modela. W trakcie pracy nad nową publikacją możliwość szybkiego znalezienia odpowiedniej ilustracji lub zdjęcia jest naprawdę przydatna.

Czasami staramy się o licencję na wykorzystanie zdjęć robionych przez instytucje komercyjne. Załóżmy, że do artykułu w Przebudźcie się! potrzebujemy zdjęć pierścieni Saturna. Współpracujący z nami zespół wyszukuje odpowiednie zdjęcie i kontaktuje się z właścicielem praw autorskich. Niektóre instytucje — w dowód uznania dla naszej ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej — nie pobierają od nas opłaty za zgodę na opublikowanie ich materiałów. Inne udostępniają nam je odpłatnie lub proszą o umieszczenie informacji o prawach własności. Po uzgodnieniu warunków wykorzystujemy zdjęcie w naszej publikacji i katalogujemy w bazie danych.

Obecnie niektóre nasze wydawnictwa składają się prawie z samych ilustracji. Na przykład w naszym serwisie internetowym zamieszczamy ilustrowane historie biblijne oraz kolorowe broszury, takie jak Słuchaj Boga (dostępne także w druku), które przekazują ważne nauki za pomocą niewielu słów. Zarówno te, jak i wszystkie inne materiały publikowane przez nas w Internecie lub w wersji drukowanej krzewią wiedzę biblijną.