Zobacz, jak dwa Biura Oddziałów podjęły współpracę, by zwiększyć produkcję literatury biblijnej.