Zobacz, jak czasopismo o największym nakładzie na świecie zmieniało się na przestrzeni lat. (Ukazane w filmie liczby przedstawiają miesięczny nakład Strażnicy).