Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Zdjęcia z budowy w Wielkiej Brytanii (2) (od września 2015 do sierpnia 2016)

Zdjęcia z budowy w Wielkiej Brytanii (2) (od września 2015 do sierpnia 2016)

W Wielkiej Brytanii Świadkowie Jehowy przenoszą swoje Biuro Oddziału z londyńskiej dzielnicy Mill Hill w okolice miasta Chelmsford w hrabstwie Essex, czyli jakieś 70 kilometrów na wschód. Poniższe zdjęcia pokazują postępy w pracach od września 2015 roku do sierpnia 2016 roku.

29 października 2015 roku — główne zaplecze

Wylewanie betonu przed warsztatem, w którym będzie serwisowany sprzęt budowlany.

9 grudnia 2015 roku — główne zaplecze

Pracownicy firmy zewnętrznej montują panele dachowe na budynku, w którym podczas budowy będą biura i jadalnia.

18 stycznia 2016 roku — główne zaplecze

Przed bramą główną ochotnik wycina wybrane drzewa przy pomocy koparki ze specjalną głowicą. Ramiona głowicy zaciskają się na pniu drzewa i je ścinają; następnie drzewo jest odkładane na ziemię. Żeby odbudować drzewostan, ochotnicy odpowiedzialni za architekturę krajobrazu jeszcze przed końcem budowy posadzą tysiące nowych drzew.

31 marca 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Usuwanie z ziemi zanieczyszczeń pozostawionych przez poprzedniego właściciela posesji. Tak oczyszczona ziemia nadaje się do ponownego wykorzystania.

14 kwietnia 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Przygotowywanie do transportu dźwigiem kontenerów biurowych. Będą się w nich znajdować biura budowy oraz inne niezbędne pomieszczenia, z których będą korzystać stali i przyjezdni ochotnicy.

5 maja 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Zbieranie materiałów wtórnych do oznaczonych pojemników. Komitet Budowy wyznaczył cel, żeby odzyskać 95% wszystkich nietoksycznych odpadów. Już teraz udało się przekroczyć to założenie. Dodatkowo 89% materiałów pochodzących z rozbiórki — takich jak cegły, gruz i drewno — zostało przygotowane do ponownego wykorzystania w trakcie budowy.

23 maja 2016 roku — główne zaplecze

Zasypywanie rowu. Instalacje znajdujące się w takich rowach są doprowadzane do tymczasowych baraków dla ochotników budowlanych.

26 maja 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Pracownik firmy zewnętrznej zbiera próbki ziemi, żeby ocenić, czy nadaje się ona do wykorzystania przy budowie dróg w pobliżu Biura Oddziału.

31 maja 2016 roku — przedstawienie projektu Biura Oddziału

Dnia 31 maja 2016 roku ten projekt został zatwierdzony przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy. W związku z tym, że wcześniej miejscowe władze przyjęły wstępny projekt, można było zacząć prace budowlane.

16 czerwca 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Ochotnicy usuwają zanieczyszczenia z ziemi pochodzącej z placu budowy, żeby ponownie ją wykorzystać. Dzięki temu nie trzeba jej wywozić i kupować nowej, co pozwala zaoszczędzić pieniądze.

20 czerwca 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Oczyszczanie terenu w miejscu, gdzie będzie główna droga wjazdowa. Prace były prowadzone mimo trwających miesiąc wyjątkowo obfitych opadów deszczu, które zmieniły część placu budowy w grzęzawisko.

18 lipca 2016 roku — główne zaplecze

Drogi są polewane wodą, żeby ograniczyć wzbijanie się pyłu. Utrzymywanie porządku na placu budowy jest częścią procedury stworzonej przez organizację Considerate Constructors Scheme (Program Życzliwego Budowania). Komitet Budowy nawiązał współpracę z tą organizacją, żeby zastosować się do miejscowych przepisów. Wspomniana procedura jest zgodna z zasadami biblijnymi, bo promuje szacunek dla lokalnej społeczności i życzliwe traktowanie sąsiadów.

18 lipca 2016 roku — główne zaplecze

Cięcie gwintowanych prętów, na których zostaną zawieszone koryta instalacyjne z rurami klimatyzacji.

22 lipca 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Oddzielanie 20 000 metrów sześciennych ziemi od gruzu. Na środku zdjęcia widać, jak ziemia jest ładowana do leja zasypowego. Później za pomocą sit o różnej gęstości oddzielane są duże i średnie bryły gruzu, a oczyszczona ziemia spada na sam spód. Następnie trzema taśmociągami rozdzielone materiały trafiają na wozidła budowlane.

22 lipca 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Pracownicy firmy zewnętrznej wyrównują teren, żeby odpowiadał projektowi.

18 sierpnia 2016 roku — plac budowy Biura Oddziału

Na środku po lewej stronie widać, jak pracownicy firmy zewnętrznej kończą wyrównywanie terenu, dzięki czemu można rozpocząć prace przy fundamentach budynku mieszkalnego. Z tyłu po lewej stronie widać miejsce przygotowane pod zaplecze socjalne mogące pomieścić 118 ochotników.