W pobliżu Chelmsford w hrabstwie Essex (Wielka Brytania) Świadkowie Jehowy rozpoczęli budowę nowego Biura Oddziału. To malownicze miejsce jest ostoją kilku gatunków zwierząt i roślin, które na podstawie ustawy o ochronie środowiska (Wildlife and Countryside Act 1981) są objęte ochroną. Jak w trakcie budowy Świadkowie Jehowy przestrzegają tej ustawy i zapewniają ochronę tym gatunkom?

Budowa pomostu dla orzesznic

Dzięki ponownemu wykorzystaniu drewna pozyskanego na placu budowy Świadkowie zbudowali małe budki lęgowe, które mają zwabić orzesznice leszczynowe i odciągnąć je od miejsca prac budowlanych. Nad nową drogą wjazdową wybudowano również specjalnie zaprojektowany pomost dla orzesznic, umożliwiający im dostęp do swoich siedlisk w drzewach i żywopłotach. Ponadto Świadkowie wdrożyli program pielęgnacji żywopłotów, który powstał głównie z myślą o orzesznicach. Co roku podczas sezonu hibernacji przycina się inną część żywopłotu. Dzięki takiej rotacji ingerencja w środowisko życia orzesznic jest najmniejsza. Chroni to ich siedliska oraz zapewnia im dostęp do różnych źródeł pożywienia dostępnych na tym terenie.

Montaż budek lęgowych dla orzesznic

Świadkowie podejmują również starania w celu ochrony zaskrońców zwyczajnych, jaszczurek żyworodnych i padalców zwyczajnych. Ekolodzy zabrali te gady spod dachówek, gdzie miały zapewnione tymczasowe schronienie, a następnie przenieśli je w bezpieczne miejsce z dala od placu budowy. W ich nowych siedliskach są komory, w których zwierzęta hibernują, oraz specjalne ogrodzenie. Świadkowie regularnie sprawdzają jego stan, aby gady nie przedostały się ponownie na plac budowy, gdzie mogłyby zostać zranione.

Orzesznica leszczynowa

Żeby nie zakłócać mroczkowatym (nietoperzom) ich nocnej aktywności, na terenie używa się lamp LED, które ograniczają rozprzestrzenianie się światła. Lampy te zapalają się, gdy czujniki wykryją ruch pojazdów. W ten sposób zapewniają nietoperzom możliwie największy stopień zaciemnienia. W nocy nietoperze często żerują wśród okolicznych żywopłotów. Z tego powodu większość z tych krzewów będzie pozostawiona, a dodatkowo zostanie zasadzonych ponad dwa i pół kilometra nowych żywopłotów. Ponieważ konieczne było usunięcie niektórych drzew, ochotnicy zamontowali budki dla nietoperzy, by zrekompensować im utratę potencjalnych miejsc schronienia.

Montaż budek dla nietoperzy

W celu ochrony cennych gatunków drzew uznanych za pomniki przyrody Świadkowie organizują transport na plac budowy z dala od ich systemów korzeniowych. Drzewa te stanowią siedlisko wielu gatunków bezkręgowców, nietoperzy oraz ptaków. Świadkowie Jehowy są zdecydowani na wszystkie wspomniane sposoby nadal chronić florę i faunę w Chelmsford.