Prace na budowie przyszłego Biura Głównego posuwają się naprzód.