Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

Hu Nao Duim Wanem Jehovah Laekem Distaem?

 LESON 15

Wanem Nao Olketa Elder Duim for Helpem Kongregeson?

Wanem Nao Olketa Elder Duim for Helpem Kongregeson?

Finland

Teach

Duim shepherding

Preaching

Mifala no garem olketa bigman wea kasem wages. Mifala followim example bilong olketa firstfala Christian. Olketa man wea fit kasem waka for lukaftarem kongregeson bilong God. (Acts 20:28) Olketa elder hia mature and olketa leadim and lukaftarem mifala. Olketa no duim diswan from eniwan forcem olketa or from olketa laek for kasem samting for olketa seleva, bat olketa duim bikos olketa willing and laek for helpem narawan. (1 Peter 5:1-3) Wanem waka nao olketa duim for helpem olketa long kongregeson?

Olketa tingim and lukaftarem mifala. Olketa elder leadim olketa long kongregeson and help for protectim olketa from eni samting wea savve spoelem wei wea olketa fren witim God. Olketa savve God givim disfala important waka long olketa, so olketa no bossim pipol bilong hem, bat olketa traem best for helpem olketa gohed strong and for hapi. (2 Corinth 1:24) Olsem man wea lukaftarem olketa sheepsheep hem traem best for protectim evri sheepsheep bilong hem, olketa elder traem best for savve gud long olketa man wanwan insaed kongregeson.—Proverbs 27:23.

Olketa teachim mifala for duim wanem God hem laekem. Evri week olketa elder teach long olketa meeting bilong kongregeson for strongim faith bilong mifala. (Acts 15:32) Olketa faithful man hia lead long waka for preach tu. Olketa waka witim mifala and trainim mifala long hao for duim gud ministry bilong mifala.

Olketa encouragem mifala wanwan. For helpem mifala fren gud witim God, olketa elder visitim mifala long haos or story witim mifala long Kingdom Hall. Olketa iusim Bible for helpem and comfortim mifala.—James 5:14, 15.

Olketa elder duim olketa waka long kongregeson and staka long olketa mas waka for selen and garem olketa famili responsibility tu. Olketa barava needim taem for lukaftarem gud olketa samting hia tu. So hem fitim for iumi tinghae and respectim olketa brata hia wea duim bigfala waka.—1 Thessalonica 5:12, 13.

  • Wanem waka nao olketa elder long kongregeson duim?

  • Long olketa wanem wei nao olketa elder helpem mifala wanwan?