Skip to content

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Chusim languis Solomon Islands Pidgin

 CHAPTER 29

Waswe, Hem Fitim for Man Duim Gudfala Samting Long Sabbath?

Waswe, Hem Fitim for Man Duim Gudfala Samting Long Sabbath?

JOHN 5:1-16

  • JESUS PREACH LONG JUDEA

  • HEALIM SIKMAN SAED LONG POOL WATA

Jesus duim staka gud samting long ministry bilong hem long Galilee. Bat hem sei: “Mi mas talemaot gud nius abaotem Kingdom bilong God long olketa nara taon tu.” Diswan showimaot Jesus no tingim Galilee nomoa. So hem go “preach long olketa sinagog long Judea.” (Luke 4:43, 44) Diswan hem barava fitim bikos hem klosap taem for wanfala big hipap long Jerusalem.

Bible storyim staka samting abaotem ministry bilong Jesus long Galilee, bat hem no storyim staka samting abaotem waka bilong hem long Judea. Nomata maet staka pipol long Judea no interest, Jesus gohed for preach and duim gudfala samting long evri ples wea hem kasem.

Jesus go long Jerusalem, wea hem nao main taon long Judea, for Pasova long 31 C.E. Long busy area klosap long Gate bilong olketa Sheepsheep, bigfala pool wata hem stap wea olketa kolem Bethzatha. Faevfala varanda nao stap raonem pool hia, and staka pipol wea sik, blind, or kripol, olketa kam long there. Pipol bilivim sapos man go insaed wata taem wata hem seksek, bae hem gud bak.

Long Sabbath, Jesus lukim wanfala man saed long datfala pool wea sik for 38 year finis. Jesus sei long hem: “Hao, iu laekem sik bilong iu for finis?” Man hia hem sei: “Mi no garem eniwan for karem mi and putim mi insaed long wata taem wata hem seksek. Taem mi trae for go insaed long wata hia, nara man nao go firstaem long mi.”—John 5:6, 7.

Jesus sei long hem: “Getap, tekem bed bilong iu and wakabaot go.” (John 5:8) Masbi man hia and evriwan wea herem wanem Jesus talem barava sapraes. Semtaem nomoa, man hia hem gud bak nao. Hem tekem bed bilong hem and hem wakabaot go!

Olketa bigman bilong olketa Jew no hapi long gudfala samting wea happen long datfala man. Olketa sei: “Hem Sabbath ia, hem tambu for iu karem bed bilong iu.” Man hia sei long olketa: “Man wea healim mi nao hem sei, ‘Tekem bed bilong iu and wakabaot go.’” (John 5:10, 11) Datwan mekem olketa Jew hia kros fogud long man wea duim healing long Sabbath.

Olketa askem hem: “Hu nao man wea sei long iu, ‘Tekem bed bilong iu and wakabaot go’?” Olketa askem hem bikos Jesus “lusim datfala ples finis,” and man hia no savve long nem bilong hem. (John 5:12, 13) Bat gogo disfala man meetim Jesus long temple, and hem faendaot Jesus nao man wea healim hem saed long datfala pool wata.

Man hia hem go bak long olketa bigman bilong olketa Jew and talem olketa Jesus nao healim hem. So olketa go long Jesus. Waswe, olketa laek savve wanem nao mekem Jesus fit for duim olketa nambawan samting olsem? Nomoa. Olketa go for tok againstim hem from hem duim gudfala samting long Sabbath, and olketa start for persecutim hem tu!