(Matthew 9:37, 38)

 1. God sav-ve gud nao long iu-mi,

  Wan-em mek-em man hem ha-pi.

  Giv-im iu-mi nao sta-ka wei

  For iu-sim gud taem ev-ri-day.

  (CHORUS)

  Wa-ka hard, tra-em best,

  for God b’long iu-mi.

  And for help long en-i need wea stap

  mek-em man ha-pi.

 2. Long ev-ri ples need hem-i stap.

  Mas bu-sy and mas har-i-ap.

  Du-im ol-sem from iu-mi kea,

  And laek for help, will-ing for share.

  (CHORUS)

  Wa-ka hard, tra-em best,

  for God b’long iu-mi.

  And for help long en-i need wea stap

  mek-em man ha-pi.

 3. And hia long hom and ples klos-ap,

  Mas plan, mas build, wa-ka hem stap.

  And lan-em na-ra lan-guis tu

  For ev-ri-wan mas her-em truth.

  (CHORUS)

  Wa-ka hard, tra-em best,

  for God b’long iu-mi.

  And for help long en-i need wea stap

  mek-em man ha-pi.