Daonlodim olketa naes Christian singsing wea praisem and mekhae long Jehovah God. Iu savve daonlodim disfala music wea hem wanfala orchestra, tu-thri music instrument nomoa, or music witim singsing.