Skip to content

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Chusim languis Solomon Islands Pidgin

Oldfala copy bilong Bible wea garem nem bilong God long Hebrew languis

Wanem Nao Bible Hem Talem?

Wanem Nao Bible Hem Talem?

Waswe, God hem garem nem?

SAMFALA TINGSE hem no garem nem, olketa narawan tingse nem bilong hem God or Lord, and samfala moa olketa sei hem garem staka nem. Hao nao tingting bilong iu abaotem datwan?

BIBLE HEM SEI

“Iu, wea nem bilong iu Jehovah, iu nomoa Barava Haefala God ovarem full earth.”—Psalm 83:18.

WANEM NAO OLKETA NARA SAMTING WEA IUMI SAVVE LANEM FROM BIBLE?

  • Nomata God garem staka title, hem garem wanfala nem nomoa.—Exodus 3:15.

  • God laekem iumi for savve long hem.—Acts 17:27.

  • First samting wea bae helpem iumi for fren witim God hem for savve long nem bilong hem.—James 4:8.

Waswe, hem rong for pipol iusim nem bilong God?

WASWE, BAE IU SEI?

  • Yes

  • Nomoa

  • Mi no savve

BIBLE HEM SEI

“Iu mas no iusim nem bilong God bilong iu, Jehovah, long nogud wei.” (Exodus 20:7) Iumi savve iusim nem bilong God, bat long wei wea showimaot respect.—Jeremiah 29:9.

WANEM NAO OLKETA NARA SAMTING WEA IUMI SAVVE LANEM FROM BIBLE?

  • Jesus hem savve long nem bilong God and hem iusim datwan.—John 17:25, 26.

  • God talem iumi for iusim nem bilong hem. —Psalm 105:1.

  • Olketa enemy bilong God no laekem pipol for iusim nem bilong God.—Jeremiah 23:27.