Firstaem, vision bilong Ezekiel hem kamap tru taem Jerusalem hem distroe. Bat wanem nao disfala vision minim distaem?

9:1, 2

  • Man wea holem samting for raet hem piksarem Jesus Christ

  • Sixfala man wea karem samting for faet piksarem olketa angel wea Jesus nao leadim olketa

9:3-7

  • Long datfala big trabol Jesus bae markem olketa bilong bigfala crowd olsem sheepsheep

Wanem nao mi mas duim for kasem mark for sev?