Skip to content

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Chusim languis Solomon Islands Pidgin

 GUD SAMTING FROM BIBLE | MATTHEW 1-3

“Kingdom Bilong God Hem Kam Klosap Nao”

“Kingdom Bilong God Hem Kam Klosap Nao”

3:4

  • Kaleko and lukluk bilong John showimaot hem garem simpol laef and hem iusim full laef bilong hem for duim wanem God laekem

  • Spesol privilege wea John kasem for redyim wei for Jesus, hem winim eni sakrifaes wea hem mekem long laef bilong hem

Taem iumi garem simpol laef, iumi savve duim staka samting long waka bilong God and datwan savve mekem iumi hapi and satisfae. Iumi savve mekem laef simpol taem iumi . . .

  • luksavve wanem iumi really needim

  • no baem samting wea iumi no really needim

  • garem gudfala budget

  • givim, salem, or torowem samting wea iumi no iusim

  • kwiktaem changem kaon

  • faendem waka wea no tekem tumas taem bilong iumi

John kaikaim nomoa grashopa and wild honey

Wanem nao samfala goal wea mi savve kasem sapos mi garem simpol laef?