King Sennacherib bilong Assyria sendem Rabshakeh for go talem pipol long Jerusalem for sarenda. Olketa bilong Assyria talem enikaen toktok for mekem olketa Jew fraet and no faetem olketa.

  • No eniwan sapotim iufala. Hard tumas for olketa bilong Egypt helpem iufala.—Isa 36:6

  • Mekem olketa daot. Hard for Jehovah faet for iufala bikos hem no hapi long iufala.—Isa 36:7, 10

  • Mekem olketa fraet. Hard for iufala faet againstim army bilong Assyria wea strong fogud.—Isa 36:8, 9

  • Switim olketa. Sapos iufala sarenda long olketa bilong Assyria bae iufala garem gudfala laef.—Isa 36:16, 17

Hezekiah garem strongfala faith long Jehovah

37:1, 2, 14-20, 36

  • Hem duim samting wea hem fit for duim for redyim olketa long datfala taon for taem wea olketa enemy bae attak

  • Hem prea long Jehovah for sevem olketa and hem encouragem pipol for trust long Jehovah

  • From Hezekiah showimaot faith, Jehovah blessim hem taem hem sendem wanfala angel for killim dae 185,000 soldia bilong Assyria long wanfala naet