Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

Laef and Ministry Meeting Buk  |  February 2017

 GUD SAMTING FROM BIBLE | ISAIAH 52-57

Christ Safa for Iumi

Christ Safa for Iumi

“Olketa man barava les long hem and no laek for fren witim hem . . . Iumi tingse hem safa bikos God panisim hem and killim hem”

53:3-5

  • Pipol barava les long Jesus and sei hem tok spoelem God. Taem hem safa, samfala sei God nao panisim hem. Olketa sei hem olsem man wea kasem barava nogud sik wea datwan hem panis from God

“Hem will bilong Jehovah for hem mas barava safa, . . . and hem nao bae mekem wanem Jehovah laekem for kamap tru”

53:10

  • Masbi Jehovah sorre fogud taem hem lukim olketa killim dae Son bilong hem. Bat hem hapi tumas taem Jesus faithful go kasem taem hem dae. Taem Jesus dae God fit for givim ansa long Satan wea sei no eniwan bae faithful long God, and hem mekem olketa man wea repent for kasem gud samting. So dae bilong Jesus mekem “will bilong Jehovah” for kamap tru