Skip to content

Skip to table of contents

 STUDY 14

Olketa Main Point Mas Klia

Olketa Main Point Mas Klia

Hebrew 8:1

WANEM FOR DUIM: Tok bilong iu shud klia and isi for minim. Mek sure hem klia hao each main point hem join witim theme and goal bilong tok bilong iu.

HAO FOR DUIM:

  • Garem goal. Bifor iu redyim tok, tingim goal bilong iu. Waswe, hem for teachim samting, pruvim samting, or encouragem audience for duim samting? Then redyim tok bilong iu for fitim goal hia. Mek sure evri main point long tok bilong iu bae helpem iu for kasem datfala goal.

  • Mekhae long theme bilong tok. For mekhae long theme insaed tok bilong iu, iu savve repeatim olketa main word bilong theme or iusim olketa nara word wea garem sem mining.

  • Olketa main point shud simpol and isi for minim. Mek sure olketa main point wea iu chusim join gud witim theme and iu savve teachim gud insaed taem wea olketa markem. Iu shud garem tu-thri main point nomoa. Talem klia each main point, stop lelebet bifor iu storyim next point, and mek sure story bilong iu hem join gud mekem hem flow.