Skip to content

Skip to table of contents

Hu Nao Givim Kam Bible?

Hu Nao Givim Kam Bible?

Sapos olketa man nao raetem Bible, why nao olketa scripture sei Bible hem “toktok bilong God”? (1 Thessalonica 2:13) Wanem nao God iusim for talem tingting bilong hem long olketa man wea raetem Bible?