Skip to content

Skip to table of contents

 PART 6

Wanem Nao Iumi Lanem From Datfala Flood?

Wanem Nao Iumi Lanem From Datfala Flood?

God finisim olketa nogud pipol bat hem sevem Noah and famili bilong hem. Genesis 7:11, 12, 23

Hem gohed rain for 40 day and naet, gogo wata hem kavarem full earth. Olketa nogud pipol dae nao.

Olketa bighed angel changem bak body bilong olketa and kamap olketa demon.

Olketa wea insaed long ark olketa laef. Nomata gogo Noah and famili bilong hem dae bihaen long flood, God bae mekem olketa laef bak and olketa bae garem chance for laef olowe.

 Klosap nao God bae finisim nogud pipol and sevem gudfala pipol. Matthew 24:37-39

Satan and olketa demon gohed for laea long pipol.

Distaem staka pipol no laek for followim wanem Jehovah talem, olsem tu, long taem bilong Noah. Klosap nao Jehovah bae finisim evri nogud pipol. —2 Peter 2:5, 6.

Samfala pipol olketa olsem Noah. Olketa herem wanem God hem talem and followim datwan. Olketa hia nao Olketa Jehovah’s Witness.