Skip to content

Skip to table of contents

 SONG 108

God Hem Love and Hem Faithful

Chusim Audio Recording
God Hem Love and Hem Faithful
VIEW

(Isaiah 55:1-3)

 1. 1. God hem love! Tingim man.

  Iumi luksavve long diswan.

  God nao sendem kam spesol Son,

  Peim ransom for evri man.

  Datwan givim hope long iumi.

  For laef olowe and hapi.

  (CHORUS)

  Kam nao evri thirsty wan,

  Drinkim wata wea hem free.

  Bae hem givim laef long man.

  God hem lovem iumi.

 2. 2. Love b’long God, nambawan.

  Waka b’long hem pruvim datwan.

  Love hem showaot taem hem markem

  Christ for rul olsem King b’long hem.

  Distaem plan b’long God kamap tru.

  Evri samting bae kamap niu.

  (CHORUS)

  Kam nao evri thirsty wan,

  Drinkim wata wea hem free.

  Bae hem givim laef long man.

  God hem lovem iumi.

 3.  3. God hem kaen! God hem love.

  Iumi tu mas showimaot love.

  Helpem hambol man followim

  Wei bilong God and law b’long hem.

  Iumi servem God, fraet long hem.

  Preachim gud nius, world mas herem.

  (CHORUS)

  Kam nao evri thirsty wan,

  Drinkim wata wea hem free.

  Bae hem givim laef long man.

  God hem lovem iumi.

(Lukim tu Ps. 33:5; 57:10; Eph. 1:7.)