Skip to content

Skip to table of contents

 SONG 102

“Helpem Olketa wea Wik”

Chusim Audio Recording
“Helpem Olketa wea Wik”
VIEW

(Acts 20:35)

 1. 1. Staka wik point nao iumi

  Evriwan garem.

  Bat Jehovah tingim man,

  Patient witim hem.

  Hem kaen tumas long man,

  Love b’long hem nambawan.

  So mas garem love olsem,

  Hem nao God laekem.

 2. 2. Maet faith b’long man hem no strong,

  Iumi tingim hem.

  Helpem hem for hapi moa,

  And comfortim hem.

  Wik man nao God strongim,

  Spirit hem bae givim.

  Tingim feeling b’long hem and

  Encouragem hem.

 3. 3. Mas no judgem man wea wik,

  Bat trae for tingim

  Hao for iumi strongim hem,

  Help nao hem needim.

  Showimaot love and kaen,

  And duim evritaem.

  Taem iumi sapotim man,

  Comfort hem kasem.

(Lukim tu Isa. 35:3, 4; 2 Cor. 11:29; Gal. 6:2.)