Skip to content

Skip to table of contents

 GUD SAMTING FROM BIBLE | JOB 11-15

Job Hem Sure Man wea Dae Savve Laef Bak

Job Hem Sure Man wea Dae Savve Laef Bak

Job hem sure sapos hem dae God savve mekem hem for laef bak

14:7-9, 13-15

  • Job hem storyim tree, wea maet hem olive tree, for showim hao hem sure sapos hem dae God savve mekem hem for laef bak

  • Nomata olketa katem daon wanfala olive tree hem savve grow bak bikos hem garem staka rut. Sapos olketa rut no dae yet, bae hem grow moa

  • Nomata graon hem drae for longtaem, taem rain hem rain, olive tree wea olketa katem daon bae grow moa and “garem olketa branch olsem wanfala niu plant”