Skip to content

Skip to table of contents

 GUD SAMTING FROM BIBLE | ACTS 21-22

“Samting wea Jehovah Laekem Nao Hem Mas Happen”

“Samting wea Jehovah Laekem Nao Hem Mas Happen”

21:8-14

Paul savve hem bae kasem hard taem long Jerusalem. Nomata olsem, hem luksavve holy spirit leadim hem for go long there. (Ac 20:22, 23) So, taem samfala brata and sista krae and trae for stopem Paul for no go long Jerusalem, hem sei: “Hao nao iufala krae and mekem mi sorre tumas?” (Ac 21:13) Taem olketa narawan laek for duim moa samting for Jehovah, iumi shud no talem or duim eni samting wea maet stopem olketa for duim datwan.