Skip to content

Strongim Love and Respect for Truth

Strongim Love and Respect for Truth

Olketa Jehovah’s Witness mekhae long truth long wei for mek sure olketa information wea olketa iusim mas barava stret.