Skip to content

Gud Nius Long Olketa Andes Maunten

Gud Nius Long Olketa Andes Maunten

Niu World Transleison witim olketa buk long Quechua languis helpem pipol long Peru for fren gud witim Jehovah.