Ruwa le ajaat

Zekir Mutu ta Yesua

Zekir Mutu ta Yesua

Kullu ma sena, Shuhuud Yahwa gi zekir mutu ta Yesua. (Luka 22:19, 20) Anina gi rahib ita ashan jaa kun ma anina fi yom al mohim de. Ita bi alimu keff haya wa mutu ta Yesua bi agder istefit ita.