Kullu ma sena, Shuhuud Yahwa gi limu mabaad ashan mahaafil ta talata yom. Alimu ziyaada an barnamijaat al gi hasil kullu ma sena.