Ruwa le ajaat

Ruwa le barnamij al sania

Shuhuud Yahwa

Arabi Juba

Sunu yau gi Hasil fi Kah Molokut?

Sunu yau gi Hasil fi Kah Molokut?

Silu zaman ashan ainu dakil Kah Molokut be nefsak.