Ruwa le ajaat

Ijtimaat ta Shuhuud Yahwa

Alimu an ijtimaat tanna. Fetisu mahal ijtima al geriib ma ita.

Fetis Mahal Ijtima al Geriib ma Ita

Sunu Yau gi Hasil Daiman fi Mahal Ijtimaat Tanna?

Shuhuud Yahwa gi amulu ijtimaat ta ibaada marateen fi uzbu. (Ibraniin 10:24, 25) Ijtimaat de le nas kullu, wa fi ijtimaat del, anina gi fahiz kalam al Kitab al Mukadas gi kelim wa keff anina bi agder tabig taalim to fi haya tanna.

Mustemeiin gi sharik fi munakashaat zaman ta ijtima tanna, ze al fi fasil kaman. Ijtimaat gi bada wa gi intaa ma ternima wa salawaat.

Maa dururi keli ita kun wahid min Shuhuud Yahwa ashan hadir ijtimaat tanna. Anina gi rahib nas kullu ashan keli umon jaa. Karaas majaani. Maa gi talabu guruush min nas.