Ruwa le ajaat

Talab Deris ta Kitab al Mukadas al Majaani

Hal ita der alimu ziyaada an Kitab al Mukadas? Kaan kida, rahib deris ta Kitab al Mukadas al majaani al anina gi wodii le nas. Mala form al tehet de ashan talab deris ta Kitab al Mukadas.