Ruwa le ajaat

Ita Gi Ainu Kitab al Mukadas Keff?

Ita Gi Ainu Kitab al Mukadas Keff?

Hal ita gi fekir gali de . . .

  • hikma ta nas?

  • kitab ta gisaat?

  • kelima ta Allah?

 JUAAB TA KITAB AL MUKADAS

‘Kullu Kitab al Mukadas jaa min Allah.’—2 Timotawos 3:16, Terjima Alam al Jediid.

FAIDA AL ITA BI LIGO KAAN ITA AMIIN FII KALAM DE

Gi wodii juaab al sah le sualaat al mohiim fii haya.—Amsaal 2:1-5.

Gi wodii le ita gawaniin ashan keff ita bi ish daiman.—Mozmur 119:105.

Gi wodii le ita raja al hagiga fii mustagbal.Roma 15:4.

 HAL ANINA BI AGDER AMIIN FII KALAM AL KITAB AL MUKADAS GI KELIMU?

Ai, ashan talata asbaab:

  • Kelima towo maa gi galatu badu. Arbeiin (40) rujaal baraubarau yau katibu Kitab al Mukadas fii aktar min 1,600 sena. Ketiir tomon kan maa limu sawa. Lakin Kitab al Mukadas sawa sawa, wa indu hadaf wahid!

  • Nas al katibu Kitab al Mukadas kan aminiin. Nas al gi katibu taarik daiman maa gi wonusu hagiga, kaan gilibuu nas tomon, umon maa bi worii. Lakin nas al katibu Kitab al Mukadas gi wonusu hagiga, umon kan worii galat tomon wa ta nas taniin.—2 Akbaar al Ayaam 36:15, 16; Mozmur 51:1-4.

  • Kalam towo gi jaa hagiga daiman. Kitab al Mudadas kan wonusu an dimaar ta medina Babel gubal 200 sena. (Ishaya 13:17-22) Maa wonusu bes keff bi demiru Babel, lakin kan worii isim ta zol al bi jaa demiru!—Ishaya 45:1-3.

Fi hajaat ketiir taniin kan hasil al Kitab al Mukadas wonusu wa hasil. Musu de yau haja al anina deiru min kelima ta Allah?—2 Butrus 1:21.

 KEDE FEKIR FI SUAAL DE

Kitab al Mukadas bi agder sala hayaa taki keff?

Kitab al Mukadas gi juaabu suaal de fii ISHAYA 48:17, 18 wa 2 TIMOTAWOS 3:16, 17.