Ruwa le ajaat

De sunu yau mafta le farah ta aila?

De sunu yau mafta le farah ta aila?

Hal ita gi fekir gali de . . .

  • muhaba?

  • guruus?

  • haja tani barau?

 JUAAB TA KITAB AL MUKADAS

‘Farah le nas al gi asuma kelima ta Allah wa gi hafizu!’—Luka11:28, Terjima Alam al Jediid.

FAIDA AL ITA BI LIGO KAAN ITA AMIIN FII KALAM DE

Ita bi ligo muhaba al hagiga.—Afasos 5:28, 29.

Ita bi ligo ihtiram al hagiga.—Afasos 5:33.

Ita bi indu himaya al hagiga.—Markos 10:6-9.

 HAL ANINA BI AGDER AMIIN FII KALAM AL KITAB AL MUKADAS GI KELIMU?

Ai, ashan itiniin asbaab:

  • Allah yau assissu aila. Kitab al Mukadas gi kelimu gali, Yahwa Allah yau kan tala barnamij ta aila. (Afasos 3:14, 15) Yahwa yau kan kutu barnamij ta aila. Lee uwo mohiim?

    Kede fekir fii kalam de: Ita kaan gi akulu akil al indu taam kweis wa ita deiru arufu hajaat al kan rakabu akil de ma uwo, ita bi asalu munu? Hagiga, ita bi asalu zol al rakabu akil de.

    Fi nefsa tariga, kaan anina deiru arufu hajaat al bi keli haya ta aila keli kun farahan, deiru keli anina asalu Yahwa zol al bada barnamij ta aila.—Tokwiin 2:18-24.

  • Allah gi fekir kalam takum. Deiru keli aila fetisu gawaniin ta Yahwa al uwo gi wodii be wasta kelima towo. Lee? ‘Ashan uwo gi fekir kalam takum.’ (1 Butrus 5:6, 7) Yahwa deiru ile haja kweis keli hasil le nas towo—wa gawaniin towo gi saidu daiman!—Amsaal 3:5, 6; Ishaya 48:17, 18.

 KEDE FEKIR FI SUAAL DE

Ita bi agder kun rajil-mara, mara-rajil au abuhaat al kweis keff?

Kitab al Mukadas gi juaabu suaal de fii AFASOS 5:1, 2 wa KOLOSIA 3:18-21.