MUKUNDA NATSHI IDI NU NDANDO

Gula yadiago lujingu luadizogele luene hakhalo, idi mumonesa egi lujingu luene lushigo nu funu ndo. Uvi gula ima yagasue yafugiwe gua Nzambi, tuajiya guheta mvutu jiabonga jia mihu yatadila lujingu nu masugu adi muza.

ITSHI WAJIYA GUKALAGALA?

Tala ndaga eyi: Alex wasuga. Sendese mualeha, wana gutshigina egi Nzambi wakhala guene, muene wafugile ima yagasue. Uvi mangino, ndombi wenji wa Biologie wamushinjiga ha gutshigina egi lujingu luadizogele luene hakhalo, nu egi ndaga jidi mulonguga enya sianse jidi guyimonesa diago. Alex gashigo mutshigina egi amonege gifua muthu waheya. Wadizuelela mu mutshima egi: ‘Gula enya sianse amonesa diago egi lujingu luadizogele hakhalo, ame ngudi nanyi hagusha giphapha?’

Nga wakhalele hafundo dia Alex, nga watshiginyile longo edi handaga mikanda idi gudimonesa gifua ndaga ya giamatshidia ba?

TANGIZA THOMO HA GUKALAGALA NDAGA!

Ikhale athu ana gutshigina longo dia évolution nga awa anago guditshigina, khungi awo agasue ashigo mujiya diago mukunda natshi ana gutshita ngenyi.

  • Athu ako ana gutshigina egi ima yagasue yafugiwe handaga a alongesele ngenyi mu ikombelelo yawo.

  • Athu ako ana gutshigina longo dia évolution handaga a alongesele ngenyi mu khalasa diawo.

 MIHU SAMANO YA GUTADILA

Biblia idi muzuela egi: “Inzo yagasue idi mutungiwa gudi muthu, uvi mutungi wa ima yagasue udi Nzambi.” (Hebelu 3:4) Idi ndaga ya giamatshidia?

Guzuela egi lujingu lushigo nu mufugi gudi gifua muthu udi muzuela egi inzo eyi ishigo nu muthu wayitungile

ATHU AKO ANA GUZUELA EGI: Ima yagasue idi mu dilu nu idi ha mavu yadizogele hakhayo.

1. Itshi yakalegele egi ima yene idizogele hakhayo?

2. Ndaga itshi idi ya giamatshidia: eyi idi muzuela egi ima yagasue yadizogele hakhayo, nga eyi idi muzuela egi gudi nu muthu wayifugile?

ATHU AKO ANA GUZUELA EGI: Athu azogele gu shitu.

3. Gula athu azogele gu shitu—gifua phombo—mukunda natshi athu akhala nu ndunge jiavula diago gubalega shitu?

4. Mukunda natshi nga lujingu lua ima yazonda-zonda luakhala diago lamba ha gukotelesa?

ATHU AKO ANA GUZUELA EGI: Longo dia évolution didi dia giamatshidia.

5. Muthu udi musunzula longo edi, wakambele diago ndaga jidi mumonesa egi longo diene didi dia giamatshidia?

6. Athu guvula gutshi ana gutshigina longo dia évolution handaga awambelele egi enya ndunge agasue ana gutshigina nji longo diene?

“Gula udi muwenda mu gishitu, wamona inzo imoshi yabonga diago, wajiya guzuela egi: ‘Inzo eyi yawaha diago! Idi naye gukhala egi mitshi yabui mu luholo luabonga hene yatungi inzo eyi.’ Ishigo ngenyi ndo! Yajiyilego gukhala ngenyi. Henyaha, mukunda natshi tudi naye gutshigina egi ima yagasue idi mu dilu nu ha mavu yadizogele khuta hakhayo?”—Julia.

“Tangiza egi muthu mumoshi waguwambela egi mashinyi ana guzola mikanda amuangana, meya enji abua gu ibayi ya inzo nu gu plafon, gungima azola mukanda umoshi wakoma. Wajiya diago gutshigina ndaga yene?”—Gwen.

 MUKUNDA NATSHI TUDI NAYE GUMONESA GUTSHIGINA GUDI NZAMBI?

Biblia idi guguwambela ha gukalegela ‘ndunge jiaye jia gutangiza.’ (Lomo 12:1) Idi mukotelesa egi gutshigina guaye gudi Nzambi gushigo naye gukatuga phamba mu

  • MATANGI (Ngana guvua egi gudi nu muthu udi nu ngolo jiakola)

  • MATANGI A ATHU AKO (Ngana gujinga fundo didi nu athu ana gukombelela)

  • USAGESHI WA ATHU AKO (Mvuaji jiami jiakhalele gunguwambela ha gumonesa gutshigina gudi Nzambi—Ngakhalelego naye gutuna)

Uvi, udi naye gujiya mukunda natshi wana gumonesa gutshigina gudi Nzambi.

“Mu khalasa, tangua ndombi ana gukotelesa luholo muila wa muthu udi, ngana gutshigina diago egi Nzambi wakhala guene. Gitshinyi giagasue gia muila giakhala nu mudimo wagio, midimo yene yagasue yakhala nu funu. Matangua avula, tuanago gujiya luholo itshinyi yene yana gukalagala mudimo mu muila. Muila wa muthu wakalegewe mu luholo lua gushimana!”—Teresa.

“Tangua ngana gumona inzo ya etaje, masuwa akoma (bateau), nga gamiyo (mashinyi), ngana gudihula egi: ‘Nanyi wayikalegele?’ Yana gutoga egi muthu udi mulonda gamiyo akhale diago nu ndunge; handaga udi naye gusha tuma tuazonda-zonda hafundo diato hagula gamiyo gene gawende. Gula gamiyo gakalegewe gudi muthu, idi mumonesa egi athu nji afugiwe.”—Richard.

“Tangua ngalongugile muavula ndaga jia sianse, ngamonele diago egi longo dia évolution dishigo dia giamatshidia. . . . Gudi ame, ha gutshigina longo dia évolution yana gutoga ‘gutshigina’ guakola gubalega ogu tuana khala nago gudi Mufugi.”—Anthony.

TANGIZA GALE

Enya sianse akalegele gale ivo yavula ha gukamba ndaga jiatadila longo dia évolution, uvi khungi awo agasue anago gutshigina egi lujingu luadizogele hakhalo. Gula enya sianse, awa athu ana gumona gifua enya ndunge, anago gutshigina longo dia évolution, gubola gudi gui gula watuna longo diene?