Ndeye fundo didi milonga

Ndeye kudieji dia mito ya milonga yazonda

Ndeye gu mito ya milonga

Matemue a Yehowa

Kipende

Longesa An’aye

 LONGO 5

Samuele Wakhadile Gukalagala Milonga Yabonga

Samuele Wakhadile Gukalagala Milonga Yabonga

Sendesa tangua akhadile mun’a kalenge, Samuele wakhadile gu inzo yatenta, fundo athu akhadile guza gukombelela Yehowa. Wajiya luholo Samuele asadikile gukhala gu inzo yatenta ba? Tute gale lumene lua gin’enji, Ana.

Masugu avula guphala, Ana wakhadile nu nzala yamona, uvi akhadileko guvuala ndo. Wakhadile gububila Yehowa amukuatese. Wamulayile egi gila wavuala mona wayala, mba umutuma gu inzo yatenta monyo wenji wagasue. Yehowa wavile gutoga gua Ana, wavuadile mona wa yala. Wamuhanyile jina dia Samuele. Luholo Ana alayile, tangua Samuele watakinishile ivo thatu, wayile gumubemba gu inzo yatenta hagukadigila Nzambi mudimo guene.

Eli wakhadile ngambi wa Nzambi wakoma gu inzo yatenta. An’enji akhadile gukalagala mudimo guene. Luholo tua moni gale, inzo yatenta yakhadile inzo yagukombelela Nzambi, athu akhadile naye gukalagala milonga yabonga guene. Uvi ana a Eli akhadile gukalagala milonga yabaleka gubola. Samuele wakhadile gumona milonga ana ene akhadile gukalagala. Uvi, muvuala Samuele wakalegele milonga yabola gila Ana a Eli ba?— Ndo, wakhadile gukalagala milonga yabonga luholo mvuaji jenji jia mulongesele.

Mu matangi aye, gima gitshi Eli akhadile naye gukalagala An’enji?— Wakhadile naye guahana ndola. Wakhadile naye guatunyisa gukalagala milonga yene mu inzo ya Nzambi. Uvi Eli akalegeleko luholo luene ndo, Yehowa wamuvuidile jikhabu nu an’enji muyadi a mala. Yehowa wa akanele haguahana ndola.

Samuele walezele Eli mbimbi ya Yehowa

Lusugu lumoshi mu phipha Samuele wakhadile gu tulo, wavile mbimbi ya muthu ya mutamega egi: ‘Samuele!’ Muene wayile phushi gudi Eli, uvi Eli wamulezele egi: ‘Nga gutamegelego ndo.’ Mulonga wene wa mubwidile mbala jiyadi. Mbala ya thathu, Eli walezele  Samuele egi, gila wagutamega luko zuela egi: Ngagububila Yehowa, zuela ngudi gu gutegelela. Samuele wakalegele luholo luene. Yehowa walezele Samuele egi: ‘leza Eli egi mba ngumuhana ndola nu fami y’enji gumilonga yabola adi gungukalegela.’ Watangiza egi yakhalele ya leba gumeso a samuel haguleza eli mulonga wene ba?— Ndo, yakhadileko mulonga waleba. Samuele wakhadile nu woma, wakalegele luholo Yehowa amulezele. Ndaga Yehowa amulezele yatagenele. Ana a Eli muyadi ashiyiwe, Eli nji wafuile.

Samuele udi gifezegeselo giabonga gia gulandula. Wakalegele ndaga jiabonga, uvi athu ako akhalele mukalagala ndaga jiabola. Wajiya guteta Samuele hagukalagala ndaga jiabonga ba? Gila wakalagala luholo luene, mba usuanguluisa Yehowa nu mvuaji jiaye.

TANGA MU BIBLIA YAYE

  • 1 Samuele 2:22-26; 3:1-21