Itshi wana gukalagala gila wavua woma?— Tangua diko wana gukamba ukuateshi wa sh’aye nga gin’aye. Uvi gudi nu muthu muko wajiya gugukuatesa. Udi nu ngolo jiavula gubalega athu agasue. Wajiya muthu muene ba?— Ayi, Yehowa Nzambi. Tute lumene lua muvuala wayala mumoshi mu Biblia, jina dienji Davidi. Wajiyile egi Yehowa mba umukuatesa tangua diagasue, avileko woma.

Sadika tangua Davidi akhadile bebe, mvuaji jienji jiamulongesele guzumba Yehowa. Yakuatesele Davidi hagubemba woma tangua dia milonga yabaleka gukola. Wajiyile egi Yehowa udi futa dienji, mba umukuatesa. Lusugu lumoshi tangua Davidi akhadile mutadila imeme, thambue (koshi) imoshi yakoma yazogele, yakuata gimeme gimoshi! Wajiya gima Davidi akalegele? Wa landudile thambue yene, wayishiya, yajiya gukhala egi wayishiyile nu mago! Lusugu luko, shitu iko yakuatele gimeme gia Davidi, jina dia shitu yene ‘urse’, Davidi wa ishiyile luko! Watangisa egi nani wakuatesele Davidi?— Ayi, Yehowa wamukuatesele.

Davidi wakalegele mulonga uko udi mumonesa egi akhadileko guvua woma ndo. Ana Isalele akhadile mulua ita nu enya filistiya. Suta mumoshi wa filistiya wakhadile muthu wakoma, waleha nu ngolo jiavula! Jina dienji Goliyate. Suta muene wakhadile gushingana Yehowa nu ana Isalele. Goliyate wazuelele nu lusegu luagasue egi suta wa gu Isalele udi nu ngolo aze tulue n’enji. Uvi ana Isalele agasue amuvidile woma wavula. Tangua Davidi avile ndaga yene, walezele Goliyate egi: ‘Ngudi guguluisa! Yehowa udi gungukuatesa, ngudi gugubeta!’ Wamona egi Davidi wakhadile Yala wangolo jiavula?— Ayi, wakhadile diago nu ngolo. Watshigina gujiya luholo milonga yene yasugile ba?

Davidi wazudile lansi dienji nu maseso atano, wayile mulua gitumba nu Goliyate. Tangua Goliyate amonele Davidi mona wagalenge wasendesele gumulela. Uvi Davidi wamulezele egi: ‘Weza mulua nu phogo yakhusa, uvi ame ngumuza nu  jina dia Yehowa!’ Hene, Davidi wambile seso mu lansi dienji, wamunonga guphala; seso diene diamunginyine gu mbombo! Goliyate wabuile hashi, wafua! Enya filistiya avile woma wavula, alengele khungi’agasue. Nanyi wa kuatesele muvuala Davidi ashiya Goliyate?— Yehowa wamukuatesele, Yehowa wakhala nu ngolo jiavula gubalega Goliyate!

Davidi avileko woma handaka wajiyile egi Yehowa mba umukuatesa

Lumene lua Davidi luajiya gutulongesa gima gitshi?— Yehowa udi nu ngolo jiabaleka muthu wagasue ; udi futa diaye. Gila wavua luko woma, jiya egi, Yehowa wajiya gugukuatesa haguheta jingolo!

TANGA MU BIBLIA YAYE

  • Ngimbo 56:3, 4

  • 1 Samuele 17:20-54