Davidi wakhalele mutangiza ndaga jia khalele mumonesa makalegelo abonga a Nzambi adi mu ima yafugile muene. Hene, muene wakombelele Yehowa mu lujingu luenji luagasue.

Tangua Davidi akhalele mutangiza diago ima yafugile Yehowa, yamutumine ha gumutumbuisa:

139:14

  • “Ngudi muguhua [mersi,] mukunda na gulonda guwangulondele gudi ndaga yakoma ya gushimana”

139:15

  • “Aye wakhalele mujiya muho wakhalele ifuya yami mudilonda, muho wakhalele muila wami muditagenesa muabonga mu vumo dia gin’ami, nu hangakhalele mukoma muene mu gisuegi”

139:16

  • “Aye, wangumuenene gudiangela khenji ngubua muthu. Masugu awanguhagele a monyo wami . . . akhalele agudianga gufundjiwa mu mukanda waye”