Ndeye fundo didi milonga

Ndeye gu mito ya milonga

Matemue a Yehowa

Tomba zuelelo Kipende

 MAKALEGELO A UKLISTO

Jinga Mukunda nu Gutumbuisa Yehowa!

Jinga Mukunda nu Gutumbuisa Yehowa!

Lujingu ludi kado gandando yavula. Luholo tuana gukalegela kado gene lusugu nu lusugu, luana gumonesa gula tuana gusuanguluga nu kado gene nga ndo. Luholo tudi Matemue a Yehowa, tuana gukalegela ngolo nu ndunge jietu ha gutumbuisa nu gunemesa Yehowa, Mufugi wa Lujingu. (Ngi 36:9; Yat 4:11) Uvi, malamba tuana gutagana nawo lusugu nu lusugu ha mavu azala nu khuta, ajiya gututuma ha guhaga ndaga jia mu nyuma ha fundo dia mbadi. (Mako 4:18, 19) Muthu wagasue mukatshi dietu udi naye gudihula egi: ‘Ngana guhana diago ima yami ya ndando gudi Yehowa ba? (Hosh 14:2) Mudimo wami wana gungukhaphumuna nu Yehowa ba? Mafelela atshi a mu nyuma ngudi nawo? Luholo lutshi ngajiya gukalagala luko muavula mu mudimo wa gulongesa?’ Gula wamona egi udi naye gulondega ndaga ha gukula mu nyuma, toga ukuateshi gudi Yehowa mu gisambu enji kalagala ngolo ha gutshita ndaga jidi gudivua nu gisambu giaye. Yadiago, gutumbuisa Yehowa lusugu nu lusugu guana gubata gubonga nu gusuanguluga mu lujingu!—Ngi 61:8.

Udi naye gukalegela ndunge nu ngolo jiaye mukunda nu nanyi?

TALENU VIDEO IDI NU MUTO WA LUMENE EGI SERS-TOI DE TES TALENTS POUR JÉHOVAH, GUNGIMA HANENU MVUTU GU MIHU EYI:

  • Mukunda natshi ishigo gutema gula wakalegela ngolo nu ndunge jiaye mukunda nu mavu a Satana? (1Yone 2:17)

  • Gubonga gutshi athu ana guhana Yehowa ima yawo yabalega ndando ana guheta?

  • Mu maluholo atshi ako wajiya gukalegela ngolo nu ndunge jiaye mu mudimo wa Nzambi?