LA TOUR DE GARDE

Muhu: Wana gumona gifua mbimbi’eji mbajitagana ba?

Verse ya Biblia: Yat 21:3, 4

Hana mukanda: Tour de garde eyi idi muzuelela luholo Nzambi mbawutagenesa laji dienji, nu gubonga laji diene diajiya gugubatela.

LA TOUR DE GARDE (diyiji diasuga)

Muhu: Tala gale muhu ou gila watshigina. [Zuelela muhu wathomo nu mvutu jiagudisha jidi ha diyiji 16.] Mvutu itshi idi yatagana gu muhu wene?

Verse ya Biblia: Ngi 83:19

Hana mukanda: Zulunalu eyi idi mumonesa ndaga Biblia yana guzuela mukunda nu jina dia Nzambi.

ITSHI BIBLIA YAJIYA GUTULONGESA?

Muhu: Athu ako ana gumona gifua Nzambi wana gutuameza mavu. Uvi wajiya egi Biblia yanago gulongesa diago luholo luene ba?

Verse ya Biblia: 1Yone 5:19

Hana mukanda: Mukanda wuwu udi mumonesa haphelo ndaga Biblia yana gulongesa diago mukunda nu longo diene; udi nji nu malongo ako.

SONEGA LUHOLO LUAYE LUA GUYIKALAGALA

Kalegela ndaga jia zuelewa mu ifezegeselo eyi hagulondega luholo luaye lua guhana mikanda.