REVEILLEZ-VOUS !

Muhu: Watangiza egi idi mulonga wa ndando gudi athu hagubemba makalegelo abola mukunda nu gukalagala ndaga jiabonga?

Verse ya Biblia: Mulo 7:8a

Hana mukanda: Zulunalu eyi yazuelela mikhuala ya Biblia idi mumonesa luholo makalegelo abonga a athu ajiya guabatela gubonga.

REVEILLEZ-VOUS !

Muhu: Gubalumuga gua ndaga mu lujingu guana buila muthu wagasue. Watangiza egi gudi nu luholo luabonga lua gujibinga ba?

Verse ya Biblia: Mulo 7:10

Hana mukanda: [zuelela matangi adi ha diyiji 10.] Zulunalu eyi yazuelela mikhuala ya Biblia yajiya gutukuatesa ha gubinga gubalumuga gua ndaga jia lujingu.

TEGELELA NZAMBI NUNJI JINGA IVUO NU IVUO

Muhu: Mukutetu’agasue, ikhale enya fami yetu nu mafuta etu tuana khala nu majina. Hakiene, Itshi wajiya guzuela mukunda nu Nzambi? Jina dienji nanyi?

Verse ya Biblia: Ngi 83:18NW

Hana mukanda: Gamukanda gaga gadi mukotelesa ndaga jiko jiavula jidi gutulongesa Biblia mukunda nu Nzambi. [Muleze diyiji 6 nu 7.]

SONEGA LUHOLO LUAYE LUA GUYIKALAGALA

Kalegela ndaga jia zuelewa mu ifezegeselo eyi hagulondega luholo luaye lua guhana mikanda.