Trigj nom Enhault

Woo wie Informazionen schitzen

Woo wie Informazionen schitzen

De Organisazion von Jehova siene Zeijen respakjt daut Rajcht, waut jieda eena haft, daut siene perseenelje Informazion nich utjejäft woat. Dit Rajcht stett sikj opp biblische Gruntsauzen. Oba daut de Organisazion sikj om de Needichkjeiten von Jehova siene Zeijen kjemren kaun, daut jeistelje Woakj doonen kaun un aundre halpen kaun, es daut needich, Sachen op un frie mettodeelen un Informazionen to saumlen, waut perseenlich sent ooda waut nich sellen aulawäajen romjerät, un daut es uk needich, Sachen nich uttopludren un de Informazion oppe rajchte Wajch to schitzen (Spricha 15:22; 25:9). Sachen nich aulawäajen romtoräden es huach aunjeschräwen (Spricha 20:19).

Väl Lenda haben Jesazen jemoakt, om daut Rajcht to schitzen, daut eenem siene perseenelje Informazion nich utjejäft woat. Daut es bekaunt, daut de Organisazion von Jehova siene Zeijen aul lang emma daut Rajcht respakjt haft, daut eenem siene perseenelje Informazion nich utjejäft ooda utjepludat woat, mau rajcht ea daut soone Jesazen jeef, waut dit Rajcht schitzen deeden. Un de Organisazion von Jehova siene Zeijen woat uk wieda de Informazion, waut dee kjricht, schitzen, soo aus see daut ea jedonen haft un soo aus daut hia nu to läsen es.

Wua dise Räajlen jeltich sent

Dise Räajlen hia sent fa de gaunze Organisazion von Jehova siene Zeijen jeltich, wua aul de Offizen en de veschiedne Lenda aulawäajen oppe Welt met en sent.

Woo de Informazionen jeschizt woaren

De Organisazion von Jehova siene Zeijen recht sikj emma no dise Gruntsauzen, wan daut om perseenelje Informazion jeit:

 1. Met perseenelje Informazion woat opprechtich omjegonen un soo, daut daut met de Jesazen tooppaust.

 2. Doa woat bloos soo väl perseenelje Informazion toopjesaumelt, beoabeit un jebrukt, aus daut needich es, om de jeistelje Oabeit von Jehova siene Zeijen to doonen un de Menschen to halpen.

 3. De perseenelje Informazion es krakjt un woat emma wada oppjefrescht, wan daut needich es. Wan de Organisazion enwoat, daut doa irjent een Fäla en de Informazion es, dan woat dee daut soo schwind aus mäajlich utbätren.

 4. De perseenelje Informazion woat bloos soo lang oppbewoat, aus daut needich es, bat de Organisazion daut jedonen haft, waut dee nom Jesaz no Frieheit haft.

 5. Doa woat doano jeseenen, daut de Rajchten von deejanje respakjt woaren, von dee de perseenelje Informazion es.

 6. Doa woat soo goot aus mäajlich doano jeseenen (appropriate technical and organizational measures), daut doa nich met eenst wäa de perseenelje Informazion kjricht, dee doa nich Frieheit too haft, ooda daut doa nich soont met jedonen woat, waut jäajen daut Jesaz es. Aule Komputasch met perseenelje Informazion woaren met een Jeheemwuat vesechat un bloos jewesse Persoonen kjennen daut Jeheemwuat weeten. Wan de Oabeitstiet derch es, woaren de Offizen toojeschloten un mau jewesse Persoonen kjennen doa nenn.

 7. De perseenelje Informazion woat nich von eene Offiz no de aundre jeschekjt, buta daut es needich toom daut jeistelje Woakj derchfieren ooda waut de Organisazion von Jehova siene Zeijen sest deit toom de Menschen halpen, un jieda eena von Jehova siene Zeijen wiest doaderch, daut dee friewellich eent von Jehova siene Zeijen wort un sikj uk aus eena von dee talt, daut hee doamet envestonen es.

De Rajchten von deejanje, von dee de Informazion es

 1. Eena haft daut Rajcht, daut eenem siene Informazionen, waut perseenlich sent ooda waut nich aulawäajen sellen romjerät, jeschizt, utjebätat ooda jelascht woaren, soo aus Jehova siene Zeijen daut no dise Räajlen no doonen.

 2. Wan doa wäa no dise Räajlen no no waut aunfrajcht, waut met eenem siene Informazion to doonen haft, dan mott dee uk bewiesen kjennen, daut hee werkjlich deejanja es.

 3. Wan doa wäa de Informazion von sikj, waut perseenlich es ooda waut nich aulawäajen saul romjerät, seenen well ooda well, daut dee utjebätat ooda jelascht woat, dan woat de Organisazion sikj daut opprechtich unjastonen. Doatoo woaren dee seenen, aus daut wichtja es, daut deejanja daut seenen kaun ooda daut de Informazion utjebätat ooda jelascht woat, ooda aus daut wichtja es, daut de Organisazion äare jeistelje Oabeit soo doonen kaun, aus see nom Jesaz no de Frieheit haft. Biejlikj kunn doaderch de Organisazion äa Rajcht en Jefoa sennen, frie dän Gloowen uttoläwen.

 4. De Organisazion es sea doaropp, de Informazion to behoolen un opptobewoaren, woone Oppgowen eena aus eent von Jehova siene Zeijen haft ooda haud. Soone Informazion to laschen wudd too sea jäajen daut gonen, waut de Organisazion jleeft un deit.

Daut Rajcht, eene Sach unjasieekjen to loten

Wan doa wäa denkjt, daut siene Rajchten nich sent enjehoolen worden, dan kaun deejanja eenen Breef no daut Kommitee schriewen, waut äwa de Offiz von Jehova siene Zeijen en dee Jäajent aunjestalt es, daut de Sach unjasocht woat. De Breef mott oppet lotste jeschekjt woaren twee Wäakj nodäm daut dise Sach jeworden es, waut eena well unjasieekjen loten.