Trigj nom Enhault

Räajlen un Rechtlienjes

Räajlen un Rechtlienjes

Welkom!

Dise Websied es doatoo jemoakt, daut eena mea äwa Gott, de Bibel un äwa Jehova siene Zeijen lieren kaun. Hia kaust du daut, waut die jankat, läsen, aunkjikjen ooda raufloden. Wie wellen, daut onse Websied uk aundre togood kjemt, oba doa es nich Frieheit, waut von dise Websied opp eene aundre Websied nopptodoonen ooda en eene App nentodoonen. Wan du west, daut daut, waut du hia jefungen hast, uk aundre togood kjemt, kaust du dee dise Websied wiesen, soo aus daut hia bie de Räajlen un Rechtlienjes toom dise Sied brucken aunjejäft es.

 Copyright

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Dise Websied woat von de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) rutjejäft un unjahoolen. Wan doa nich uzhent waut aunjejäft es, jehieet daut jeschräwne un aulet aundre opp dise Websied de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”).

 Jesazlich enjeschräwne Nomes un Simboolen

Adobe, daut Adobe-Simbool uk Acrobat un daut Acrobat-Simbool sent jesazlich enjeschräwne Simboolen von Adobe Systems Incorporated. iTunes un iPod sent jesazlich enjeschräwne Simboolen von Apple Inc. Microsoft, daut Microsoft-Simbool uk de Nomes von aule aundre Microsoft-Programs un aundret, waut Microsoft jemoakt haft, biejlikj Microsoft Office un Microsoft Office 365, sent jesazlich enjeschräwne Simboolen von Microsoft Inc. Android es een jesazlich enjeschräwna Nomen, waut Google LLC jehieet. Toom daut Android-Simbool (Robott) kopieren ooda endren woat daut jebrukt, waut Google jemoakt un wiedajejäft haft, un daut woat soo jebrukt, daut et met de Räajlen tooppaust, waut to finjen sent en de Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Aule aundre jesazlich enjeschräwne Simboolen jehieren emma deejanje, waut daut rutjejäft haben.

 Räajlen un Rechtlienjes toom dise Sied brucken

Dise Räajlen un Rechtlienjes bestemmen, woo du dise Websied brucken kaust. Wan du dise Websied brukst, wiest daut, daut du gaunz met dee envestonen best un uk met aule aundre Räajlen un Rechtlienjes, waut opp dise Websied sent (de woaren hia “Räajlen un Rechtlienjes” jenant”). Wan du met eenje ooda aule von dise Räajlen nich envestonen best, kaust du dise Websied nich brucken.

To waut kaun eena dise Websied brucken? Dise Websied kaun soo jebrukt, aus daut hia aunjejäft es.

  • De Bilda, ellektroonische Bieekja, Musikj, daut jeschräwne un de Videos jehieren de Watch Tower. Eena kaun sikj dee aunkjikjen, raufloden ooda drekjen. Oba doa es nich de Frieheit, doamet Haundel to driewen.

  • Eena kaun wäm eenen Link schekjen fa de ellektroonische Bieekja, Videos ooda fa daut oppjeschnakte, waut eena von dise Websied raufloden kaun. Un eena kaun dise Sachen uk raufloden un dee wäm jäwen.

Doa es nich de Frieheit:

  • irjent Bilda, ellektroonische Bieekja, jesazlich enjeschräwne Nomes ooda Simboolen, Musikj, Videos ooda Artikjels von dise Websied oppem Internet nopptostalen (endoont opp waut vonne Websied, File-Sharing-Sied, Video-Sharing-Sied ooda Social Network).

  • irjent Bilda, ellektroonische Bieekja, jesazlich enjeschräwne Nomes ooda Simboolen, Musikj, Videos ooda Artikjels von dise Websied met Software toop ooda aus Poat von Software ruttojäwen. (Soone Sachen kaun eena uk nich opp eenen Server nopploden, daut daut met irjent Software jebrukt kaun.)

  • irjent Bilda, ellektroonische Bieekja, jesazlich enjeschräwne Nomes ooda Simboolen, Musikj, jeschräwnet ooda Videos von dise Websied to kopieren, notomoaken, aun aundre wiedatojäwen ooda opp sest eene Wajch to brucken, wan daut toom Haundel driewen ooda fa Jelt es (uk wan doa nich Vedeenst bie es).

  • irjent Software, Tools ooda aundret toom vebreeden to moaken, waut doatoo es, om opp dise Websied Informazion (Daten, HTML, Bilda ooda jeschräwnet) to saumlen, to kopieren, rauftoloden ooda fa Extraction, Harvesting un Scraping. (Daut es oba nich aufjesajcht, daut eena Programs wiedajeft, waut nuscht kosten un nich toom Haundel driewen jemoakt sent un waut doatoo sent, daut eena von dise Websied ellektroonische Sachen raufloden kaun, waut uzhent toom raufloden doabowen sent, soo aus EPUB, PDF, MP3, AAC un MP4.)

  • de Websied un daut, waut doa aunjeboden woat, to mesbrucken, biejlikj doa waut to doonen, daut dee nich soo schauft aus ea, ooda aundasch aus daut väajeseenen es, en de Websied nentogonen ooda de Sachen to brucken, waut doa aunjeboden woaren.

  • de Websied opp irjenteene Wajch to brucken, daut dee kunn eenen Schoden kjrieen ooda daut doa nich mea jeit nentogonen. Dee kaun uk nich fa soont jebrukt, waut nich erlaupt ooda waut veboden es ooda toom wäm schoden ooda unjagonen. Un dee kaun uk nich to irjentwaut jebrukt, waut met soone Sachen to doonen haft, waut nich erlaupt ooda waut veboden sent, ooda toom wäm schoden ooda unjagonen.

  • dise Websied ooda irjent Bilda, ellektroonische Bieekja, jesazlich enjeschräwne Nomes ooda Simboolen, Musikj, jeschräwnet ooda Videos von dise Websied to irjentwaut to brucken, waut met Haundel driewen to doonen haft.

 Daut Poat fa Doktarieen

Daut Poat fa Doktarieen opp dise Websied es bloos doatoo, daut eena doa Informazion finjen kaun. Doa woat nich Rot jejäft fa Kranke, woo dee doktren sellen, un daut es uk nich enne Städ nom Dokta foaren un sikj unjasieekjen ooda behaundlen loten. Wan daut en daut Poat fa Doktarieen von eenen jewessen Test, Dokta, Medizien, Behaundlunk, Meenunk ooda aundret rät, dan bediet daut nich, daut doa wäm toojerot woat, daut krakjt soo to doonen.

Froag emma eenen Dokta no Rot ooda sest wäm, waut sikj doamet vesteit, wan du waut äwa eene jewesse Krankheit ooda Doktarie weeten west.

Wie haben jeprooft, en daut Poat fa Doktarieen soone Informazion nentodoonen, waut krakjt es un nich too oolt. Oba doa es kjeene Garantie fa de Informazionen, waut eena derch dit Poat fa Doktarieen finjt. Dise Websied jeft kjeene Garantie fa aul daut, waut met daut Poat fa Doktarieen to doonen haft; doa woat biejlikj uk nich Garantie jejäft, daut irjentwaut fa eene jewesse Sach daut rajchte es ooda fein schaufen woat. Dise Websied jeft kjeene Garantie, daut de Informazion, waut eena derch daut Poat fa Doktarieen finjt, opp to veloten, krakjt, nie, to brucken ooda volstendich es. Dise Websied äwanemt nich de Veauntwuatunk, wan en daut Poat fa Doktarieen irjent Fäla sent ooda wan doa nich krakjt aules aunjejäft es. Wan eena sikj no de Informazion rechten deit, waut en dit Poat bennen es, dan es daut eenem siene ieejne Veauntwuatunk. De Websied äwanemt en kjeenem Faul de Veauntwuatunk fa irjenteene Kloag ooda eenen Schoden (doa es uk onen Utnom met en, wan doa wäa onverhofs to Schoden kjemt ooda lota Schoden haft, wan wäa beschulcht woat, daut dee wäm Schoden aunjedonen ooda dän Doot veuasoakt haft ooda wan daut Schoden jeft, wiels Informazion veschwungen es ooda eene Tiet nich kaun jeschauft woaren), waut doaderch jeworden es, daut eena daut Poat fa Doktarieen jebrukt haft ooda wiels daut dan jroz nich to brucken jinkj, endoont aus eena kloagen well ooda Schoden betolt haben well wäajen eene Garantie, eenen Kontrakt, irjentwaut, waut jäajen daut Jesaz jeit, ooda wäajen sest eene Uasoak, un endoont aus eena dise Websied daut to weeten jedonen haft ooda nich, daut daut soo eene Kloag ooda eenen Schoden jäwen kunn.

 Garantie un Veauntwuatlichkjeiten

Aules, waut opp dise Websied to läsen, to horchen, to seenen un rauftoloden jeit, un aul de Deensten, waut opp dise Websied aunjeboden woaren, mott eena soo nämen, aus daut doa es. Watchtower jeft kjeene Garantie un moakt uk nich irjent Vespräakjungen.

Watchtower jeft kjeene Garantie, daut oppe Websied nich Virus bowen es ooda sestwaut, waut opp irjenteene Wajch toom Schoden sennen kunn. Watchtower nemt nich de Veauntwuatunk fa irjent Schoden, waut doaderch kjemt, daut eena waut opp dise Websied jeläst, jehorcht, jeseenen ooda raufjelot haft, ooda doaderch, daut eena eenen Deenst jebrukt haft, waut opp dise Websied aunjeboden woat, krakjt endoont, waut von Schoden daut es.

 Waut, wan sikj wäa nich aun dise Räajlen un Rechtlienjes helt?

Onen daut de äwaje Rajchten tonuscht gonen, waut Watchtower no dise Räajlen un Rechtlienjes no haft, kaun Watchtower entscheiden, waut dee doamet doonen wellen, wan sikj wäa nich aun dise Räajlen un Rechtlienjes helt. Doa kaun biejlikj met en sennen, daut dee dän fa jewesse Tiet aufsajen, de Websied to brucken ooda daut dee dee verheipts nich mea brucken kaun. Dee kjennen uk de Websied fa Komputasch met eene jewesse IP-Adrass tooschluten ooda de Kompanie, waut Internet jeft, doano froagen, dänjanjen nich mea en de Websied nentoloten. Un Watchtower wudd dänjanjen uk kjennen verem Jerecht brinjen.

 Niee Räajlen un Rechtlienjes

Watchtower kaun irjentwanea mol dise Räajlen un Rechtlienjes endren. De niee Räajlen un Rechtlienjes jellen von dän Dach aun, wua dee opp de Websied noppjestalt woaren. Doawäajen es daut goot, dise Sied emma wada to läsen, daut eena de Räajlen un Rechtlienjes kjant, waut nu jeltich sent.

 Jesaz un Jerechtsuat

Dise Räajlen un Rechtlienjes rechten sikj no de Jesazen von de Prowins New York (Stäts) un woaren uk no dise Jesazen no utjelajcht, onen daut doa de Conflict of Laws-Jesazen met enjenomen woaren. Aule Beschuldjungen, waut met dise Räajlen un Rechtlienjes to doonen haben, motten ver een Prowinsjerecht ooda Laundesjerecht jebrocht, waut veauntwuatlich es fa de Prowins New York (Stäts).

 Jeltichkjeit von dise Räajlen un Rechtlienjes

Wan een Jerecht, waut daut Rajcht doatoo haft, sajcht, daut een Poat von dise Räajlen un Rechtlienjes nich jeltich, faulsch ooda jäajen daut Jesaz es, ooda daut een Poat doavon nich jeit uttofieren, bliewen de aundre Poat von dise Räajlen un Rechtlienjes doawäajen jeltich. Wan Watchtower nuscht doajäajen deit, daut doa wäa jäajen irjenteene von dise Räajlen un Rechtlienjes jeit, bediet daut nich, daut doa nu fa wieda Frieheit es, daut to doonen, ooda daut Watchtower nich mea daut Rajcht haft, doa waut jäajen to doonen.

 Kontrakt

Dise Räajlen un Rechtlienjes sent de eensja Kontrakt tweschen die un Watchtower, waut bestemt, woo dise Websied jebrukt kaun. Dis Kontrakt es enne Städ aule aundre Kontrakts un Äwareenkomen, waut daut ea fa dise Websied jeef.