Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

DE WEBSIED JW.ORG

Woo kaun eena waut opp eene aundre Sproak finjen?

Woo kaun eena waut opp eene aundre Sproak finjen?

Wan du eene Sproak lieescht ooda fa wäm, waut eene aundre Sproak rät, opp jw.org waut opp siene Sproak sieekjen west, jeft daut dree Mäajlichkjeiten, woo du daut doonen kaust.

 De Websied opp eene aundre Sproak stalen

Wan du opp dän Knups toom Sproak utwälen drekjst, kjemt doa eene List väa met aul de Sproaken, waut daut opp jw.org jeft.

En dise List steit biesied jieda Sproak eent von dise Tieekjens:

  • Opp dise Sproak jeft daut de Websied jw.org (ooda weens een Poat von dee). Drekj opp dän Nomen von dee Sproak, wan du de Websied opp dise Sproak stalen west.

  • Opp dise Sproak jeft daut de Websied noch nich, oba daut jeft Bieekja un aundret toom raufloden. Drekj opp dän Nomen von dee Sproak, wan du seenen west, woone Bieekja un aundre Sachen daut opp dee Sproak jeft.

  • Dit Tieekjen bediet, daut dit eene Finjasproak es.

    De mieeschte Sachen, waut et opp Finjasproak jeft, sent Videos.

    Wan du bloos no Finjasproaken sieekjen west, dan tieekjen daut Hokje bie Bloos Finjasproaken wiesen.

Daut jeft aul Bieekja ooda aundret opp hundade Sproaken. Daut du eene jewesse Sproak bosja finjen kaust, kaust du eent von dit doonen, waut hia aunjejäft es:

  • Wäl die eent von de Sproaken ut, waut du daut mieeschte brukst: Gaunz bowen opp de List von de veschiedne Sproaken stonen de vea Sproaken, waut du daut latste opjemoakt hast.

  •   Schriew dän Nomen von de Sproak en dän Kausten nenn: Schriew de ieeschte poa Latren von dise Sproak doa nenn, entwäda opp diene Sproak ooda opp dee Sproak, waut du sieekjen west. Wan diene Websied biejlikj opp Plautdietsch jestalt es un du dee opp Enjlisch stalen west, kaust du doa entwäda “Enjlisch” ooda “English” nenschriewen. Äwadäm, daut du de Latren doa nenschrifst, woaren en de List bloos noch dee Sproaken väakomen, wua dee Latren bennen stonen.

Eenen Artikjel opp eene aundre Sproak stalen

1. Mäajlichkjeit: Daut schauft bloos opp dee Sieden, waut dän Kausten haben Läs opp.

Go no dän Artikjel, waut du läsen ooda fa wäm sieekjen west. Dan drekj opp dän Kausten biesied Läs opp un doa wäl die en de List de Sproak ut. (Wan dee Sproak, waut du sieekjst, nich en dän Kausten bie Läs opp väakjemt, jeft daut disen Artikjel opp dee Sproak noch nich.)

Hanwies: Wan bie Läs opp en de List von de Sproaken biesied eene Sproak Uarenspiekers aufjebilt sent, meent daut, daut daut dän Artikjel opp dee Sproak uk oppjeschnakt jeft.

Wan du dän Kausten Läs opp brukst, om eenen Artikjel opp eene aundre Sproak to stalen, woat bloos de Artikjel opp eene aundre Sproak jewäsen. De äwaje Websied blift opp dee Sproak, opp waut dee wia.

 2. Mäajlichkjeit: Wan de Sied, wua du best, nich dän Kausten Läs opp haft, dan kaust du opp dän Knups Sproak utwälen drekjen, om de gaunze Websied opp eene aundre Sproak to stalen. Wan daut de Sied, waut du läsen west, opp dee Sproak jeft, woat dee doa jroz väakomen. Wan daut de Sied nich jeft, woat de Aunfangssied von de Websied väakomen.

Een Buak, Heft, Blaut ooda aundret opp eene aundre Sproak sieekjen

Sieekj en BIEEKJA UN MEA. Dan wäl die en dän Kausten toom Sproak utläsen eene Sproak ut un drekj opp dän Knups Sieekjen.

Wäajen daut doa miere hundat veschiedne Sproaken jeft, wurscht du kjennen de ieeschte poa Latren von de Sproak, waut du sieekjen west, en dän Kausten toom Sproak utläsen nenschriewen. Äwadäm, daut du de Latren doa nenschrifst, woaren en de List bloos noch dee Sproaken väakomen, wua dee Latren bennen stonen.

Wan daut opp dee Sproak, waut du jewält hast, väl Bieekja ooda aundre Sachen jeft, komen dee nich aula bie BIEEKJA UN MEA väa. Daut du seenen kaust, waut daut opp dise Sproak sest noch jeft, kaust du uk opp aundre Städen sieekjen, biejlikj bie BIEEKJA, HEFTA UN BLÄDA ooda bie TIETSCHREFTEN.

Wan daut eene jewesse Sort Bieekja ooda aundret opp dise Sproak nich jeft, dan woaren doa Links väakomen fa dee Sachen, waut daut opp dise Sproak jeft.