Trigj nom Enhault

Ekj wia mol faustjenomen, oba ekj hab Freid jefungen

Ekj wia mol faustjenomen, oba ekj hab Freid jefungen

Hia es to seenen, woo een Maun, waut em Jefenkjnis wia, sien Läwen derch daut Bibelstudium jeendat haft (Psalm 68:7).