Trigj nom Enhault

Wuarom haben Jehova siene Zeijen nuscht met de Politikj to doonen?

Wuarom haben Jehova siene Zeijen nuscht met de Politikj to doonen?

Daut wie ons nich met Politikj aufjäwen, haft met onsen Gloowen to doonen, waut sikj opp de Bibel stett. Wie menjen ons nich mank polietische Entscheidungen, stemmen nich fa eene polietische Partei ooda eenen jewessen Mensch, wie äwanämen nich een Aumt enne Rejierunk un wie schaufen uk nich opp irjent eene Wajch doaropp, daut daut eene aundre Rejierunk jeft. Soo aus wie daut vestonen kjennen, jeft daut en de Schreft gooden Grunt doafäa, nuscht met de Politikj to doonen to haben.

  • Wie nämen ons Jesus toom Väabilt, dee kjeen Aumt en de Politikj aunneem (Johanes 6:15). Hee lieed siene Nofolja, daut see nich sullen een Poat “von dise Welt” sennen un muak uk kloa, daut see sikj nich sullen en polietische Sachen nenmischen (Johanes 17:14, 16; De Plautdietsche Bibel; 18:36; Markus 12:13-17).

  • Wie unjastetten Gott sien Rikj. Von dit Rikj säd Jesus: “Daut Evangelium von Gott sien Rikj woat en de gaunze Welt jeprädicht woaren” (Matäus 24:14, De Plautdietsche Bibel). Wie stonen fa Gott sien Kjennichrikj en un moaken bekaunt, daut daut komen woat. Doawäajen misch wie ons nich en de Politikj nenn, endoont en waut fa een Launt wie läwen (2. Korinta 5:20; Efeesa 6:20).

  • Wiels wie ons von polietische Sachen gaunz oppoat hoolen, kjenn wie ons gaunz frie feelen, met aundre äwa Gott sien Kjennichrikj to räden, endoont woo dee äwa Politikj denkjen. Wie proowen uk derch ons Läwen to wiesen, daut wie ons doaropp veloten, daut bloos Gott sien Rikj met aule Trubbels een Enj moaken woat (Psalm 56:12).

  • Wie hoolen ons von polietische Striedarieen wajch. Doawäajen sent wie ons met onse Gloowesbreeda oppe gaunze Welt eenich (Kolossa 3:14; 1. Petrus 2:17). Soone Gloowes, waut sikj en de Politikj nenmischen, brinjen äare Menschen uteneen (1. Korinta 1:10).

De Rejierunk achten. Daut wie ons nich en de Politikj nenmischen bediet nich, daut wie ons jäajen de Rejierunk von daut Launt stalen, wua wie wonen. Dit paust uk met daut Jeboot toop, waut wie en de Bibel finjen: “Lot aulemaun de Rejierunk unjadon sennen” (Reema 13:1, De Plautdietsche Bibel). Wie hoolen ons aun de Jesazen, tolen Taks un unjastetten daut, waut de Rejierunk fa de Menschen deit, daut dee daut kaun bäta gonen. Wie wudden kjeenmol wua methalpen, om eene Rejierunk rauftosaten. Enne Städ daut kom wie daut no, waut de Schreft sajcht, un bäden “fa de Kjennichs un aule dee huach aunjestalt sent”, besonda wan dee waut entscheiden, waut met onsen Deenst fa Gott to doonen haft (1. Timotäus 2:1-2, De Plautdietsche Bibel).

Wie weeten, wan daut om Politikj jeit, haft jieda eena daut Rajcht, selfst to entscheiden. Doawäajen schauf wie biejlikj nich doajäajen, wan doa wua eene Wol es un wie hoolen uk kjeenem doavon auf to stemmen.

Es daut waut nieet, daut Christen sikj nich en de Politikj nenmischen? Nä. Bie de Apostel un aundre Christen em ieeschten Joahundat wia daut aul krakjt soo. Daut Buak Beyond Good Intentions sajcht: “De ieeschte Christen jleewden, daut see de Rejierungsjewault ieren sullen, oba see jleewden nich, daut see bie de Politikj Poat nämen sullen.” Un daut Buak On the Road to Civilization sajcht von de ieeschte Christen: “Dee neemen kjeen Aumt en de Rejierunk aun”.

Es daut eene Jefoa fa daut Launt, wan Jehova siene Zeijen sikj nuscht met Politikj aufjäwen? Nä. Wie sent Menschen, waut om Fräd bedocht sent un wie sent fa kjeene Rejierunk eene Jefoa. En eenen Berecht ut de Ukraine (von de Nationale Akademie der Wissenschaften) räd daut doaräwa, daut wie nuscht met de Politikj to doonen haben. Doa säd daut: “Eenje jleichen daut veleicht nich, daut Jehova siene Zeijen soo jesonnen sent. Un daut wia uk een Hauptgrunt, wuarom dee von de Nazi-Rejierunk uk von de kommunistische Rejierunk beschulcht worden.” Oba soogoa aus Jehova siene Zeijen von de Sowjetsrejierunk vefolcht worden, “jehorchten dee doch de Jesazen. Dee wieren om aundre bedocht, schauften opprechtich en de groote Wirtschoften un Fabrikjen un wieren kjeene Jefoa fa de kommunistische Rejierunk.” Opp Enj von dän Berecht sajcht daut dan, daut uk vondoag daut Woakj von Jehova siene Zeijen nich “eene Jefoa es fa de Eenheit ooda Sechaheit von irjent een Launt.”